Centrum informačných technológií (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTHOVÁ, D. -- ORSZÁGHOVÁ, D. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- FABUŠ, J. Development prospects of e-learning modules at portal of universities. In EDULEARN 19. (2019), s. 6225--6232.

Originálny názov: Development prospects of e-learning modules at portal of universities
Autor:
Pracovisko:
Centrum informačných technológií
Katedra matematiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
EDULEARN 19
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany:
6225
Do strany:
6232
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: e-learning, SPU Nitra, celoživotné vzdelávanie, vzdelávacie kurzy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

EDULEARN 19..

Originálny názov:
EDULEARN 19
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)