Centrum informačných technológií (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. UNINFOS 2019: (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, 6.-8. november 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 40 s. ISBN 978-80-552-2078-9.

Originálny názov:
UNINFOS 2019: (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, 6.-8. november 2019, Nitra
Anglický názov:
Univerzitné informačné systémy
Editor:
Pracovisko:
Centrum informačných technológií
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2078-9
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
40
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Kľúčové slová: slovenčina: e-learning, informačné technológie, vysoké školy, informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní, univerzitné informačné systémy
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ľubica Šemeláková
Posledná zmena:
05.03.2020 19:18 (Import dát z knižnice)