Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUPUKA, J. -- ŠINKA, K. -- KUCZMAN, G. -- BILLIKOVÁ, M. Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název:
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (25%)
Ing. Karol Šinka, PhD. (25%)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (25%)
Ing. Monika Totkovič (25%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
466
Do strany:
472
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: rekreačná zeleň, vegetačná štruktúra, mestská zeleň
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-659-3 (brož.)
Nakladatel:
Mendel University of Agriculture and Forestry
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)