Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUPUKA, J. -- ŠINKA, K. -- KUCZMAN, G. -- BILLIKOVÁ, M. Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originálny názov:
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Autor:
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (25%)
Ing. Karol Šinka, PhD. (25%)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (25%)
Ing. Monika Totkovič (25%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
466
Do strany:
472
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rekreačná zeleň, vegetačná štruktúra, mestská zeleň
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-659-3 (brož.)
Vydavateľ:
Mendel University of Agriculture and Forestry
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)