Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKLOŠ, M. -- IGAZ, D. -- ŠINKA, K. -- ŠKVARENINOVÁ, J. -- JANČO, M. -- VYSKOT, I. -- ŠKVARENINA, J. Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians). In Journal of hydrology and hydromechanics. 68, 1 (2020), s. 28--37. ISSN 0042-790X.

Originální název:
Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians)
Autor:
Michal Mikloš (30%)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (20%)
Ing. Karol Šinka, PhD. (15%)
Jana Škvareninová (10%)
Martin Jančo (10%)
Ilja Vyskot (5%)
Jaroslav Škvarenina (10%)
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of hydrology and hydromechanics
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
28
Do strany:
37
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: infiltrácia (hydrológia), ekológia, sneh
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Poslední změna: 01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of hydrology and hydromechanics. Bratislava: ISSN 0042-790X.

Originální název:
Journal of hydrology and hydromechanics
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0042-790X
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Bratislava
Vydavatel:
SAP - Slovak Academic Press
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)