Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MUCHOVÁ, Z. -- RAŠKOVIČ, V. Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions. In Land use policy. 95, (2020), s. 2020. ISSN 0264-8377.

Originální název:
Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions
Autor:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (50%)
Vladimír Raškovič (50%)
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Land use policy
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
95
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: komasácia pozemkov, fragmentácia krajiny, pozemkové vlastníctvo, rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, ochrana pôdy
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Poslední změna:
18.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Land use policy. Amsterdam: ISSN 0264-8377.

Originální název:
Land use policy
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0264-8377
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)