Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MUCHOVÁ, Z. -- RAŠKOVIČ, V. Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions. In Land use policy. 95, (2020), s. 2020. ISSN 0264-8377.

Originálny názov:
Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions
Autor:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (50%)
Vladimír Raškovič (50%)
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Land use policy
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
95
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
2020
Do strany: 2020
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: komasácia pozemkov, fragmentácia krajiny, pozemkové vlastníctvo, rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, ochrana pôdy
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Land use policy. Amsterdam: ISSN 0264-8377.

Originálny názov:
Land use policy
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0264-8377
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Amsterdam
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)