Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÁRNÍKOVÁ, M. Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 393--407.

Originální název:
Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra
Anglický název:
Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany: 393
Do strany:
407
Počet stran: 15
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: problémové vyučovanie, vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia, vzdelávanie, projektové vyučovanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
ISBN: 978-83-8111-180-5
Nakladatel:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Místo vydání: Kraków
Rok zveřejnění:
URL:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Klíčová slova:
slovenština: lektori (vzdelávanie), virtuálne vzdelávanie, vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)