Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GREŽO, H. -- MOČKO, M. -- IZSÓFF, M. -- VRBIČANOVÁ, G. -- PETROVIČ, F. -- STRAŇÁK, J. -- MUCHOVÁ, Z. -- SLÁMOVÁ, M. -- OLAH, B. -- MACHAR, I. Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.

Originální název:
Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia
Autor:
Henrich Grežo (40%)
Matej Močko (10%)
Martin Izsóff (10%)
Gréta Vrbičanová (10%)
František Petrovič (5%)
Jozef Straňák (5%)
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (5%)
Martina Slámová (10%)
Branislav Olah (4%)
Ivo Machar (1%)
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Sustainability
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: povodne, obce, priemyselné zóny, tvorba krajiny
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originální název:
Sustainability
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2071-1050
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)