Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREŽO, H. -- MOČKO, M. -- IZSÓFF, M. -- VRBIČANOVÁ, G. -- PETROVIČ, F. -- STRAŇÁK, J. -- MUCHOVÁ, Z. -- SLÁMOVÁ, M. -- OLAH, B. -- MACHAR, I. Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.

Originálny názov:
Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia
Autor:
Henrich Grežo (40%)
Matej Močko (10%)
Martin Izsóff (10%)
Gréta Vrbičanová (10%)
František Petrovič (5%)
Jozef Straňák (5%)
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (5%)
Martina Slámová (10%)
Branislav Olah (4%)
Ivo Machar (1%)
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: povodne, obce, priemyselné zóny, tvorba krajiny
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Posledná zmena:
01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originálny názov:
Sustainability
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2071-1050
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 01.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)