Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 26

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Ostró, Alexander -- Chrenek, Peter
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'. In Zygote. 27, 1 (2019), p. 46--48. ISSN 0967-1994.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Svoradová, Andrea -- Tomková, Mária -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit. In Microscopy 2019. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2019, p. 92.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tvrdá, Eva -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers. In GHENT Belgium 2019 - Driving environmental policy from the heart of Europe. Ghent: Ghent University, 2019, p. 55.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Kuželová, Lenka -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Kulíková, Barbora -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), p. 84--90. ISSN 2498-5910.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm
Olexiková, Lucia -- Miranda, M. -- Kulíková, Barbora -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm. In Anatomia Histologia Embryologia. 48, 1 (2019), p. 33--39. ISSN 0340-2096.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 477--481. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Tomková, Mária -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 15. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus
Golian, Marcel -- Trochcová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szabová, Eva -- Hegedűs, Ondrej -- Barátová, Eva -- Hleba, Lukáš
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1080--1083. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids
Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Tomka, Marián -- Židek, Radoslav -- Halo, Marko -- Ivanič, Peter -- Greń, Agnieszka -- Formicki, Grzegorz -- Stachanczyk, Katarzyna -- Lukáč, Norbert -- Massanyi, Peter
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids. In Reproduction in domestic animals. 54, 2 (2019), p. 150--159. ISSN 0936-6768.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 65. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Tomková, Mária -- Čurlej, Jozef -- Chrenek, Peter
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 65--68. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 294--300. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo
Baláži, Andrej -- Sirotkin, Alexander -- Földešiová, Martina -- Makovický, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Makovický, Pavol -- Chrenek, Peter
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo. In Theriogenology. 127, (2019), p. 72--79. ISSN 0093-691X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Baláži, Andrej -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells. In Bioimplantologie. Brno: MSD, 2019, p. 57. ISBN 978-80-7392-307-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Bauer, Miroslav -- Chrenek, Peter
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 16. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro
Tokárová, Katarína -- Vašíček, Jaromír -- Jurčík, Rastislav -- Baláži, Andrej -- Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Chrenek, Peter -- Capcarová, Marcela
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 459--466. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín
Rozák, Július -- Gálová, Zdenka -- Glasa, Miroslav
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 p. ISBN 978-80-552-2002-4.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Makarevič, Alexander V. -- Bulla, Jozef -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Čurlej, Jozef -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions. In Innowacyjne rozwiazania w produkcji mleka i wolowiny. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2019, p. 136. ISBN 978-83-926689-5-4 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Hrnčár, Cyril -- Chrenek, Peter
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), p. 90--94. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Slovak national animal breeds
Chrenek, Peter -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Bulla, Jozef -- Supuka, Peter
Slovenské národné plemená zvierat = Slovak national animal breeds. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-1982-0.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes. In Genetika-Belgrade. 55, 1 (2019), p. 138--146. ISSN 0534-0012.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification
Kuliková, Barbora -- Kováč, Michal -- Bauer, Miroslav -- Tomková, Mária -- Olexiková, Lucia -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification. In Acta Histochemica. 121, 4 (2019), p. 491--499. ISSN 0065-1281.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Andreji, Jaroslav -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 35. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The influence of variety on the content of bioactive compounds in garlic (Allium sativum L.)
Micová, Marianna -- Urminská, Dana -- Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Harangozo, Ľuboš
The influence of variety on the content of bioactive compounds in garlic (Allium sativum L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1076--1079. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The influence of variety on the content of total polyphenols and antioxidant activity in leek (Allium porrum L.)
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Micová, Marianna -- Harangozo, Ľuboš -- Miššík, Juraj -- Hegedűsová, Alžbeta
The influence of variety on the content of total polyphenols and antioxidant activity in leek (Allium porrum L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1072--1075. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers
Kováčik, Anton -- Tvrdá, Eva -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tomka, Marián -- Tokárová, Katarína -- Andreji, Jaroslav -- Hleba, Lukáš -- Kováčiková, Eva -- Fik, Martin -- Čupka, Peter -- Nahacký, J. -- Massanyi, Peter
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), p. 494--507. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details