Dekanát FEM (FEM) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 2

Publikace
Druh výsledku
Popis KPČ
RokPodrobnosti
Globalization and the Slovak wine market
Lazorčáková, Ema -- Zentková, Iveta
Globalization and the Slovak wine market. In Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges. Kyjiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2011, s. 294--301. ISBN 978-966-97188-3-9 (brož.).
článek ve sborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2011Podrobnosti
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Lazorčáková, Ema -- Šajbidorová, Viera
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. 11, 2 (2011), s. 31--37. ISSN 1335-6186.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2011
Podrobnosti