Dekanát FEM (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Globalization and the Slovak wine market
Lazorčáková, Ema -- Zentková, Iveta
Globalization and the Slovak wine market. In Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges. Kyjiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2011, s. 294--301. ISBN 978-966-97188-3-9 (brož.).
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2011
Podrobnosti
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Lazorčáková, Ema -- Šajbidorová, Viera
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. 11, 2 (2011), s. 31--37. ISSN 1335-6186.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2011
Podrobnosti