Dekanát FEM (FEM) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAZORČÁKOVÁ, E. -- ŠAJBIDOROVÁ, V. Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. 11, 2 (2011), s. 31--37. ISSN 1335-6186.

Originální název:
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Anglický název:
World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Autor:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (50%)
Viera Šajbidorová (50%)
Pracoviště:
Dekanát FEM
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Ekonomika poľnohospodárstva
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání: 2011
Od strany:
31
Do strany:
37
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: produkcia, vína, svetová ekonomika
Rok uplatnění:
2011
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Poslední změna:
26.09.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186.

Originální název:
Ekonomika poľnohospodárstva
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1335-6186
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
26.09.2020 22:21 (Import dat z knihovny)