Dekanát FEM (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAZORČÁKOVÁ, E. -- ŠAJBIDOROVÁ, V. Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010. In Ekonomika poľnohospodárstva. 11, 2 (2011), s. 31--37. ISSN 1335-6186.

Originálny názov:
Produkcia vína vo svete a v EÚ v období rokov 1990-2010 = World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Anglický názov:
World wine production and wine production in the EU between 1990-2010
Autor:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (50%)
Viera Šajbidorová (50%)
Pracovisko:
Dekanát FEM
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Ekonomika poľnohospodárstva
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania:
2011
Od strany:
31
Do strany:
37
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: produkcia, vína, svetová ekonomika
Rok uplatnenia: 2011
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Posledná zmena:
26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186.

Originálny názov:
Ekonomika poľnohospodárstva
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-6186
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)