Poľnohospodársky znalecký ústav (UP) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Čím pôda bola, je a čím by mala zostať
Kulich, Jozef
Čím pôda bola, je a čím by mala zostať. In Roľnícke noviny. 86, 28 (2015), s. 7. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2015
Podrobnosti
Possibility of cadmium phytotoxicity elimination
Kočík, Karol -- Kulich, Jozef -- Ladomerský, Juraj
Possibility of cadmium phytotoxicity elimination. In SGEM 2015. (2015), s. 377--387.
článok v odbornom periodiku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2015
Podrobnosti