Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ: Integration of university IS with government department IS – Portal of universities and CRS
Urbanová, Mária
Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ: Integration of university IS with government department IS – Portal of universities and CRS.  In Sieťové a informačné technológie 2015. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2015), s. 67--69. ISBN 978-80-552-1516-7. URL: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/sit_24_11_2015/zbornik/sit2015_urbanova.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2016
Podrobnosti