Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBANOVÁ, M. Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ: Integration of university IS with government department IS – Portal of universities and CRS.  In Sieťové a informačné technológie 2015. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2015), s. 67--69. ISBN 978-80-552-1516-7. URL: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/sit_24_11_2015/zbornik/sit2015_urbanova.pdf.

Originálny názov: Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ: Integration of university IS with government department IS – Portal of universities and CRS
Anglický názov: Integration of university IS with government department IS – Portal of universities and CRS
Autor: Mgr. Mária Urbanová (100%)
Pracovisko: Centrum informačných a komunikačných technológií
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2015
URL: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/sit_24_11_2015/zbornik/sit2015_urbanova.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 67
Do strany: 69
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Sieťové a informačné technológie 2015
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová: slovenčina: integrácia, Centrálny register študentov, portály (www), informačné systémy
Rok uplatnenia: 2016
 
Záznam vložil: Mgr. Mária Urbanová
Posledná zmena: 26.10.2018 12:15 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. -- TÓTHOVÁ, D. Sieťové a informačné technológie 2015. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1516-7.

Originálny názov: Sieťové a informačné technológie 2015
Anglický názov:
Editor: Ing. Ľubica Šemeláková (50%)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1516-7
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2016
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2016
Posledná zmena: 26.10.2018 12:15 (Import dát z knižnice)