Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 7

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia
Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana -- Dobošová, Ľudmila -- Hupková, Daniela -- Mihálová, Veronika
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 40. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ekonomika výroby kvasenej kapusty
Porhajaš, Viktor -- Adamičková, Izabela -- Kuzma, František -- Bánska, Janka
Ekonomika výroby kvasenej kapusty.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 63--68. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov
Dobošová, Ľudmila -- Gurčík, Ľubomír
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 132 s. ISBN 978-80-552-1999-8.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic
Mihálová, Veronika -- Hupková, Daniela -- Dobošová, Ľudmila -- Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 185. ISBN 978-83-65605-10-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti