Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAJUSOVÁ, Z. Aplikácia seminárnych prác vo výučbe odborných ekonomických predmetov: Application of seminar work in teaching of vocational economic subjects. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 261--289.

Originálny názov:
Aplikácia seminárnych prác vo výučbe odborných ekonomických predmetov: Application of seminar work in teaching of vocational economic subjects
Anglický názov: Application of seminar work in teaching of vocational economic subjects
Autor:
Ing. Zuzana Bajusová, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
261
Do strany:
289
Počet strán:
29
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vysokoškolskí študenti, vzdelávanie, seminárne práce, výučba, učitelia
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania:
Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), virtuálne vzdelávanie, vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)