Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERYOVÁ, D. -- BULLOVÁ, T. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- TURČEKOVÁ, N. -- BIELIK, P. Potential of investments into renewable energy sources. In Problems and Perspectives in Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Originálny názov:
Potential of investments into renewable energy sources
Autor: Ing. Dominika Čeryová, PhD. (20%)
Tatiana Bullová (20%)
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (20%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (20%)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Problems and Perspectives in Management
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
18
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany: 57
Do strany:
63
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, výroba elektrickej energie, investície
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Problems and Perspectives in Management. Sumy: ISSN 1727-7051.

Originálny názov:
Problems and Perspectives in Management
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1727-7051
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Sumy
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)