Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LADVENICOVÁ, J. -- BAJUSOVÁ, Z. -- GURČÍK, Ľ. Ekonomika investičných projektov: príklady na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 91 s. ISBN 978-80-552-2172-4.

Originálny názov:
Ekonomika investičných projektov: príklady na cvičenia
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN:
978-80-552-2172-4
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
91
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: finančný manažment, financovanie, investície, podnikové investície
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)