Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LADVENICOVÁ, J. -- DOBOŠOVÁ, Ľ. -- GURČÍK, Ľ. Finančno-ekonomická analýza: Príklady na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 92 s. ISBN 978-80-552-2171-7.

Originálny názov: Finančno-ekonomická analýza: Príklady na cvičenia
Anglický názov:
Autor: Ing. Jana Ladvenicová, PhD. (45%)
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (10%)
Pracovisko:
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN: 978-80-552-2171-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 1
Počet strán:
92
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: podnikateľské analýzy, finančný manažment, ekonomická analýza, finančné analýzy
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)