Center for Research and Educational Projects (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 11

PublicationsType of result
Description KPČ
Year
Details
Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Poláček, Miroslav
Hodnotenie životného štýlu študentov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 39--61.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course
Kádeková, Zdenka -- Kubicová, Ľubica -- Košičiarová, Ingrida -- Holotová, Mária -- Poláček, Miroslav
Vzťah študentov fakulty ekonomiky a manažmentu Sliovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre k predmetu strategický manažment: Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 577--603.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Bike sharing: as urban transport solution in a small city
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Bike sharing: as urban transport solution in a small city. In: Mobility internet of things 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 137--152. ISBN 978-3-030-30910-7 (brož.).
chapter in a book
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020Details
Consumer preferences in the content of loyalty to the Yoghurt brand
Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Holotová, Mária -- Kubicová, Ľubica -- Predanocyová, Kristína
Consumer preferences in the content of loyalty to the Yoghurt brand. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 12, 1 (2020), p. 37--48. ISBN 1804-1930 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra
Holota, Tomáš -- Holotová, Mária
Hodnotenie kvality výučby predmetu Potravinárska technika študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 534--553.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Language preparation at FEM SUA in Nitra - evaluation of its level by graduates
Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Holotová, Mária -- Holúbek, Ivan
Jazyková príprava na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre - zhodnotenie jej úrovne zo strany absolventov: Language preparation at FEM SUA in Nitra - evaluation of its level by graduates. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 335--359.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Otváracia konferencia projektu CENETSIE v Poľsku
Gálová, Jana
Otváracia konferencia projektu CENETSIE v Poľsku. In E-poľnohospodár. 64, 7 (2020), p. 4.
article in a professional periodical
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020Details
Premena ovocia na ušľachtilý destilát a jeho hodnotenie
Holota, Tomáš -- Holotová, Mária
Premena ovocia na ušľachtilý destilát a jeho hodnotenie. In Sady a vinice. 2, 3 (2020), p. 30--31. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system. In Mobile Networks and Applications. 25, 3 (2020), p. 868--875. ISBN 1383-469X, online 1572-8153.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
The impact of environmental responsibility on changing consumer behaviour – sustainable market in Slovakia
Holotová, Mária -- Nagyová, Ľudmila -- Holota, Tomáš
The impact of environmental responsibility on changing consumer behaviour – sustainable market in Slovakia. In Economics and Sociology. 13, 2 (2020), p. 84--96. ISSN 2071-789X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
V Nemeckom Meerane školili riešiteľov projektu NEUROSMARTOLOGY
Gálová, Jana
V Nemeckom Meerane školili riešiteľov projektu NEUROSMARTOLOGY. In Poľnohospodár. 64, 7 (2020), p. 1. ISSN 1336-2909.
article in a professional periodical
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Details