Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 8

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
RokPodrobnosti
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2020Podrobnosti
Impacts of controlled-environment agriculture on the involved actors
Kononets, Yevhen -- Babenko, Maryna -- Rajčániová, Miroslava
Impacts of controlled-environment agriculture on the involved actors. In Aktuaľnye problemy inovacionnogo razvitja i kadrovogo zabezpečenija APK. Minsk: Belaruski dzjaržájny universitét, 2020, s. 321--327. ISBN 978-985-25-0042-5 (brož.).
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Medzinárodná ekonómia a makroekonómia
Pokrivčák, Ján -- Baráthová, Katarína -- Bieleková, Eva -- Lazorčáková, Ema -- Ruppel, Fred J. -- Štefanides, Zdenko
Medzinárodná ekonómia a makroekonómia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 313 s. ISBN 978-80-552-2186-1.
skriptá a učebnice
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020Podrobnosti
Pass-through of unfair trading practices in EU food supply chains : Methodology and Empirical Application /: Katarina Barathova ... [et al.]
Baráthová, Katarína -- Cacchiarelli, Luca -- Di Fonzo, Antonella -- Lai, Mara -- Lee, Hyejin -- Menapace, Luisa -- Pokrivčák, Ján -- Rahbauer, Sebastian -- Rajčániová, Miroslava -- Sorrentino, Alessandro -- Swinnen, Johan F. M. -- Vandevelde, Senne
Pass-through of unfair trading practices in EU food supply chains : Methodology and Empirical Application /: Katarina Barathova ... [et al.]. Záverečná práca. [Luxembourg: Publications Office of the European Union] 2020. 237 s.
záverečná práca
Výskumné štúdie a priebežné správy; od roku 2013 Správy
2020
Podrobnosti
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu.: Časť 2, Teórie obchodu
Serenčéš, Roman -- Lazorčáková, Ema
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu.: Časť 2, Teórie obchodu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 103 s. ISBN 978-80-552-2162-5.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti
The algorithm of digital contract with features of a smart contract on a commodity market
Kononets, Yevhen -- Rajčániová, Miroslava
The algorithm of digital contract with features of a smart contract on a commodity market.  In Global and regional problems of informatization in society and nature using. Kyjiv . Nacionaľnyj Univesytet bioresursiv pryrodokorystuvannja Ukrajiny, 2020 : (2020), s. 30--32. URL: http://econference.nubip.edu.ua/public/conferences/1/schedConfs/31/program-uk_UA.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Podrobnosti
The complex of applied measures to facilitate the development of trade on the food market of Ukraine
Kononets, Yevhen -- Rajčániová, Miroslava
The complex of applied measures to facilitate the development of trade on the food market of Ukraine. In: 3. Mižnarodna naukovo praktična konferencija : Pidrijemnictvo i torgiblja: tendenciji rozvytku. Odesa: Odessa National Polytechnic University, 2020. s. 192--216.
kapitola v knihe
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Úvery v slovenskom poľnohospodárstve
Tóth, Marián -- Pokrivčák, Ján
Úvery v slovenskom poľnohospodárstve. In Agromagazín. 22, 1 (2020), s. 30. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti