Katedra účtovníctva (FEM) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 3

Publikace
Druh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
CRM and its importance for business competitiveness
Stuchlý, Peter -- Virágh, Roderik -- Hallová, Marcela -- Šilerová, Edita
CRM and its importance for business competitiveness. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 12, 1 (2020), s. 93--98. ISSN 1804-1930.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Kreditový systém štúdia a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profily absolventa FEM SPU v Nitre: Analytická štúdia: Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study
Virágh, Roderik -- Jamborová, Ľubica -- Virághová, Silvia -- Stuchlý, Peter
Kreditový systém štúdia a možnosti mobility študentov v kontexte profilácie študenta a profily absolventa FEM SPU v Nitre: Analytická štúdia: Credit system of study and possibilities of student mobility in the context of student profile and graduate profile of FEM SUA in Nitra" Analytical study. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 635--653. ISSN 1339-7400.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako motivačný činiteľ k učeniu sa študentov: Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning
Stuchlý, Peter -- Poláček, Miroslav -- Virágh, Roderik -- Hallová, Marcela
Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako motivačný činiteľ k učeniu sa študentov: Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 226--240. ISSN 1339-7400.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Podrobnosti