Department of Accountancy (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 5

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh)
Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Krajčírová, Renáta
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh). 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 62 p. ISBN 978-80-552-2039-0.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií
Látečková, Anna -- Bigasová, Zuzana -- Škorecová, Emília -- Stabingis, Linas
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 56--62. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Nákladové účtovníctvo
Škorecová, Emília
Nákladové účtovníctvo. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 p. ISBN 978-80-552-1984-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?
Krajčírová, Renáta -- Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Munk, Michal
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 11, 1 (2019), p. 55--64. ISSN 1804-1930.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Základy účtovníctva
Látečková, Anna
Základy účtovníctva. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 p. ISBN 978-80-552-1973-8.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details