Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh)
Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Krajčírová, Renáta
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 62 s. ISBN 978-80-552-2039-0.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií
Látečková, Anna -- Bigasová, Zuzana -- Škorecová, Emília -- Stabingis, Linas
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 56--62. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nákladové účtovníctvo
Škorecová, Emília
Nákladové účtovníctvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-1984-4.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?
Krajčírová, Renáta -- Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Munk, Michal
What is relationship between profits and dividends in agricultural legal entities?. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 11, 1 (2019), s. 55--64. ISSN 1804-1930.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Základy účtovníctva
Látečková, Anna
Základy účtovníctva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 s. ISBN 978-80-552-1973-8.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti