Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 11

PublikácieDruh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Aspekty produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej vplyvom aplikácie Florone a Fertisilinu
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Aspekty produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej vplyvom aplikácie Florone a Fertisilinu. In Agromanuál. 15, 4 (2020), s. 96--97. ISSN 1801-7673.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky
Vozár, Ľuboš -- Verešová, Petra -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky. In Naše pole. 24, 5 (2020), s. 48--50. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Exkurzie ako prostriedok prepojenia teórie a praxe v predmetoch vyučovaných na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie: Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology
Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid
Exkurzie ako prostriedok prepojenia teórie a praxe v predmetoch vyučovaných na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie: Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 290--306.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 166--176.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Morpho-physiological effects of stymjod foliar application on Dactylis glomerata l.
Sosnowski, Jacek -- Jankowski, Kazimierz -- Truba, Milena -- Novák, Ján -- Zdun, E. -- Skrzyczyńska, Janina
Morpho-physiological effects of stymjod foliar application on Dactylis glomerata l. In Agronomy Research. 18, 1 (2020), s. 1036--1045. ISSN 1406-894X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra
Hric, Peter
Možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 324--334.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Holúbek, Ivan -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Miko, Marián
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland. In Agrochémia. 60, 1 (2020), s. 13--18. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Reakcia jačmeňa siateho ozimného na podmienky pestovania = Response of winter barley to growing conditions
Candráková, Eva
Reakcia jačmeňa siateho ozimného na podmienky pestovania = Response of winter barley to growing conditions. In Agrochémia. 60, 1 (2020), s. 3--7. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 42--44. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 54--56. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef -- Ernst, Dávid -- Buday, Miroslav
Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 136, 3 (2020), s. 114--117. ISSN 1210-3306.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti