Katedra manažmentu (FEM) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 26

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies
Beloev, Hristo Ivanov -- Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies. 1. vyd. Ruse : Academic Publishing House of the University of Ruse, 2019. 160 s. ISBN 978-954-712-786-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), s. 63. ISSN 1336-8672.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape
Némethová, Jana -- Hudáková, Monika
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), s. 7649--7666. ISSN 1589-1623.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise. In Scientific annals of economics and business. 66, 1 (2019), s. 85--10. ISSN 2501-3165.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic
Hudáková, Monika -- Farkašová, Mária
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 43--51. ISBN 978-963-269-882-3.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products
Ubrežiová, Iveta -- Kráľová, Tatiana -- Kozáková, Jana
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 538--546. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Food waste challenges in Slovak Republic
Kapsdorferová, Zuzana -- Kadlečíková, Mária -- Ondrušová-Tarinová, Martina
Food waste challenges in Slovak Republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 132. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia
Ubrežiová, Iveta -- Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Kráľová, Tatiana
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 720--729. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 16--29. ISSN 2453-6881.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia
Ďurišová, Eva -- Bielik, Peter -- Urbánová, Mária -- Čeryová, Dominika
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia
Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Bullová, Tatiana -- Ďurišová, Eva
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 321--328. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Implementation of social area of CSR within the companies and its effect on human resource management
Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia -- Sokil, Oksana
Implementation of social area of CSR within the companies and its effect on human resource management. In Business management theories and practices in a dynamic competitive environment. (2019), s. 621--635. ISSN 2547-8516.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Influence of personified management on organization of managerial work in Slovakia
Filová, Alexandra -- Hrdá, Veronika
Influence of personified management on organization of managerial work in Slovakia.  In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö : Szent István University. (2019), s. 347--354. ISBN 978-963-269-882-3. URL: http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_ii-doi-ed_da.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2055-0.
jubilejní publikaceOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Motivation as an indispensable part of human resource management
Ubrežiová, Iveta -- Mošaťová, Linda
Motivation as an indispensable part of human resource management. In The Poprad economic and management forum 2019. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2019, s. 208--217. ISBN 978-80-561-0671-6.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 84 s. ISBN 978-80-552-2029-1.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Planning as the basic pillar of the effective time management
Lenčéšová, Silvia -- Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Sokil, Oksana
Planning as the basic pillar of the effective time management. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 1. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 310--316. ISBN 978-963-269-881-6.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia. In Equilibrium. 14, 3 (2019), s. 503--520. ISSN 1689-765X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 164. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries
Nowiński, Witold -- Haddoud, Mohamed Yacine -- Lančarič, Drahoslav -- Egerová, Dana -- Czeglédi, Csilla
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. In Studies in Higher Education. 44, 2 (2019), s. 361--379. ISBN 0307-5079 (brož.).
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The quality of stakeholder’s cooperation within agricultural innovation system and present barriers for innovation improvement in Slovakia
Košuda, Jozef -- Kapsdorferová, Zuzana -- Kadlečíková, Mária
The quality of stakeholder’s cooperation within agricultural innovation system and present barriers for innovation improvement in Slovakia. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 67--74. ISBN 978-963-269-882-3.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources
Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Kadlečíková, Mária -- Grman, Pavol
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources. In TASE, M. -- BERBERI, D L. -- BEZHANI, E. -- HARIZI, A. Economic policy and EU integration. Durrës: Universiteti Aleksandër Moisiu, 2019, s. 471--482. ISBN 978-9928-267-19-1 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), s. 37--48. ISSN 1641-7739.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti