Department of Management (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 18

Publications
Type of resultDescription KPČ
Year
Details
Agribusiness and commerce
Bielik, Peter -- Adamičková, Izabela -- Bellérová, Beáta -- Benda Prokeinová, Renáta -- Beňuš, Ondrej -- Bullová, Tatiana -- Hallová, Marcela -- Hanová, Martina -- Heijman, Willem -- Kádeková, Zdenka -- Kadlečíková, Mária -- Kapsdorferová, Zuzana -- Kapustová, Zuzana -- Krajčírová, Renáta -- Moravčíková, Danka -- Nagyová, Ľudmila -- Neomániová, Katarína -- Palšová, Lucia -- Paluchová, Johana -- Rajčániová, Miroslava -- Strápeková, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Tóth, Marián -- Turčeková, Natália
Agribusiness & commerce. 2nd ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2020. 465 p. ISBN 978-80-552-2185-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Details
CSR Activities and Their Impact on Brand Value in Food Enterprises in Slovakia Based on Foreign Participation
Kádeková, Zdenka -- Savov, Radovan -- Košičiarová, Ingrida -- Valášková, Katarína
CSR Activities and Their Impact on Brand Value in Food Enterprises in Slovakia Based on Foreign Participation. In Sustainability. 12, 4856 (2020), p. 2020. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Determinants of economic sustainability in higher education institutions
Chebeň, Juraj -- Lančarič, Drahoslav -- Munk, Michal -- Obdržálek, Peter
Determinants of economic sustainability in higher education institutions. In Amfiteatru economic. 22, 54 (2020), p. 462--479. ISSN 1582-9146.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
Diversity management as a tool of sustainability of competitive advantage
Urbancová, Hana -- Hudáková, Monika -- Fajčíková, Adéla
Diversity management as a tool of sustainability of competitive advantage. In Sustainability. 12, 5020 (2020), p. 2020. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Does foodservice industry care about CSR? A study in Portugal and Ukraine
Sokil, Oksana -- Ubrežiová, Iveta -- Eugénio, Teresa Cristina Pereira -- Marques, Tania M.G.
Does foodservice industry care about CSR? A study in Portugal and Ukraine. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 544--553. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Economics of enterprises - handbook
Turčeková, Natália -- Urbánová, Mária -- Čeryová, Dominika -- Bullová, Tatiana
Economics of enterprises - handbook. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 114 p. ISBN 978-80-552-2208-0.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2020Details
Environmental impacts and attitudes of agricultural enterprises for environmental protection and sustainable
Juríčková, Zuzana -- Lušňáková, Zuzana -- Hallová, Marcela -- Horská, Elena -- Hudáková, Monika
Environmental impacts and attitudes of agricultural enterprises for environmental protection and sustainable. In Agriculture. 10, 10 (2020), p. 2020. ISBN 2077-0472 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Evaluation of teaching quality of selected subject
Švikruhová, Petronela -- Šeben Zaťková, Tímea -- Kapsdorferová, Zuzana
Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 554--576. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect
Wojtyra, Bartosz -- Kossowski, Tomasz M. -- Březinová, Monika -- Savov, Radovan -- Lančarič, Drahoslav
Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect. In Applied Geography. 124, (2020), p. 2020. ISSN 0143-6228.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Identification of the needs of primary milk producers in the new common agricultural policy 2021 – 2027
Švikruhová, Petronela -- Kapsdorferová, Zuzana -- Kataniková, Radka -- Poláková, Zuzana -- Grman, Pavol
Identification of the needs of primary milk producers in the new common agricultural policy 2021 – 2027. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 664--672. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Innovative processes within communication and motivation, work environment care and creativity support of human resources
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika -- Šajbidorová, Mária
Innovative processes within communication and motivation, work environment care and creativity support of human resources. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 2 (2020), p. 395--405.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Level of financial literacy and food waste in polish households
Szafrańska, Monika -- Krasnodębski, Andrzej -- Kapsdorferová, Zuzana
Level of financial literacy and food waste in polish households. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 12, 1 (2020), p. 99--101. ISSN 1804-1930.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Details
Linking of entrepreneurship education and practive in Slovakia
Kozáková, Jana
Prepájanie podnikateľského vzdelávania s praxou na Slovensku: Linking of entrepreneurship education and practive in Slovakia. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 369--374. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Details
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária -- Hrdá, Veronika -- Rumanko, Boris
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 178--188. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária -- Hrdá, Veronika -- Rumanko, Boris
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 178--188. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Opinions of the practice representatives and students on University entrepreneurship education in Slovakia
Kozáková, Jana
Názory zástupcov praxe a študentov na univerzitné vzdelávanie k podnikaniu na Slovensku: Opinions of the practice representatives and students on University entrepreneurship education in Slovakia. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 360--368. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Size of the company as the main determinant of talent management in Slovakia
Savov, Radovan -- Lančarič, Drahoslav -- Kozáková, Jana
Size of the company as the main determinant of talent management in Slovakia. In Journal of Risk and Financial Management. 13, 50 (2020), p. 1--14. ISSN 1911-8074.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Students satisfaction with the teaching of selected subject
Urbánová, Mária
Spokojnosť študentov s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo: Students satisfaction with the teaching of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 619--634. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details