Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 51

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies
Beloev, Hristo Ivanov -- Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika
Analysis of factors of the quality of work environment in agricultural companies. 1. vyd. Ruse : Academic Publishing House of the University of Ruse, 2019. 160 s. ISBN 978-954-712-786-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Analysis of production process
Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika -- Beloev, Hristo Ivanov -- Findura, Pavol -- Kročko, Vladimír
Analysis of production process. In Agricultural, forest and transport machinery and technologies. Rousse: Angel Kanchev University of Rousse, 2019, s. 11--17.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analysis of quality management system audit in a selected organization
Hrdá, Veronika -- Beloev, Hristo Ivanov -- Findura, Pavol -- Kangalov, Plamen Ganchev -- Filo, Radovan -- Bajus, Peter
Analysis of quality management system audit in a selected organization. In Agricultural, forest and transport machinery and technologies. Rousse: Angel Kanchev University of Rousse, 2019, s. 18--23.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Andragogika ako nástroj rozvoja talentu zamestnancov podniku
Kozáková, Jana
Andragogika ako nástroj rozvoja talentu zamestnancov podniku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 29--33. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Case study of diagnostic methods and their use in employee selection
Rumanko, Boris -- Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Case study of diagnostic methods and their use in employee selection.  In DOKBAT 2019. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. (2019), s. 937--945.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), s. 63. ISSN 1336-8672.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape
Némethová, Jana -- Hudáková, Monika
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), s. 7649--7666. ISSN 1589-1623.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Efektívnosť manažérskej práce z pohľadu časového manažmentu
Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária
Efektívnosť manažérskej práce z pohľadu časového manažmentu.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 34--40. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effective team building in project management using " whole brain thinking" method
Švikruhová, Petronela -- Grman, Pavol -- Kecskés Mráziková, Mária
Effective team building in project management using " whole brain thinking" method. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 153. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise. In Scientific annals of economics and business. 66, 1 (2019), s. 85--10. ISSN 2501-3165.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of business culture in the selected company
Kataniková, Radka -- Grman, Pavol -- Švikruhová, Petronela
Evaluation of business culture in the selected company.  In DOKBAT 2019. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. (2019), s. 552--562. URL: http://dokbat.utb.cz/proceedings/.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic
Hudáková, Monika -- Farkašová, Mária
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 43--51. ISBN 978-963-269-882-3.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products
Ubrežiová, Iveta -- Kráľová, Tatiana -- Kozáková, Jana
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 538--546. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Food waste challenges in Slovak Republic
Kapsdorferová, Zuzana -- Kadlečíková, Mária -- Švikruhová, Petronela
Food waste challenges in Slovak Republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 132. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia
Ubrežiová, Iveta -- Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Kráľová, Tatiana
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 720--729. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária
Growing role of CSR activities in the area of human resources management and its evaluation using quantitative methods. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), s. 16--29. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia
Ďurišová, Eva -- Bielik, Peter -- Urbánová, Mária -- Čeryová, Dominika
Impact of EU policy in legislative changes on increasing bioenergy production in Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia
Urbánová, Mária -- Kozáková, Jana -- Bullová, Tatiana -- Ďurišová, Eva
Impact of foreign direct investments in V4 countries - focus on Slovakia. In Agrarian perspectives XXVIII. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 321--328. ISBN 978-80-213-2973-7 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Implementation of social area of CSR within the companies and its effect on human resource management
Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia -- Sokil, Oksana
Implementation of social area of CSR within the companies and its effect on human resource management. In Business management theories and practices in a dynamic competitive environment. (2019), s. 621--635. ISSN 2547-8516.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Influence of personified management on organization of managerial work in Slovakia
Filová, Alexandra -- Hrdá, Veronika
Influence of personified management on organization of managerial work in Slovakia.  In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö : Szent István University. (2019), s. 347--354. ISBN 978-963-269-882-3. URL: http://icom2019.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/proceedings-icom-2019jun13-volume_ii-doi-ed_da.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Innovation of traditional regional product by applying of selected method of quality management
Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Kadlečíková, Mária
Innovation of traditional regional product by applying of selected method of quality management. In Sustainable development goals 2030: Challenges for South and Eastern European countries and the Black sea region. Thessaloniki: ASECU, 2019, s. 439--446. ISBN 978-619-232-257-1 (brož.).
článok v zborníkuOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Key Criteria and Competences Defining the Sustainability of Start-Up Teams and Projects in the Incubation and Acceleration Phase
Hudáková, Monika -- Urbancová, Hana -- Vnoučková, Lucie
Key Criteria and Competences Defining the Sustainability of Start-Up Teams and Projects in the Incubation and Acceleration Phase. In Sustainability. 11, 23 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2055-0.
jubilejná publikáciaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Motivácia ako súčasť talent manažmentu
Urbánová, Mária
Motivácia ako súčasť talent manažmentu.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 41--47. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Motivation as an indispensable part of human resource management
Ubrežiová, Iveta -- Mošaťová, Linda
Motivation as an indispensable part of human resource management. In The Poprad economic and management forum 2019. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2019, s. 208--217. ISBN 978-80-561-0671-6.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 84 s. ISBN 978-80-552-2029-1.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Planning as the basic pillar of the effective time management
Lenčéšová, Silvia -- Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Sokil, Oksana
Planning as the basic pillar of the effective time management. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 1. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 310--316. ISBN 978-963-269-881-6.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Planning of the basic pillar of the effective time management
Lenčéšová, Silvia -- Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Sokil, Oksana
Planning of the basic pillar of the effective time management. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 68. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Pracovná adaptácia ako integrálna súčasť rozvoja talentu v podniku
Kozáková, Jana
Pracovná adaptácia ako integrálna súčasť rozvoja talentu v podniku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 24--28. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Projektové vyučovanie a možnosti jeho aplikácie v praxi stredných škôl = Project teaching and its application possibilities in the secondary school practice
Švikruhová, Petronela -- Šeben Zaťková, Tímea -- Kapsdorferová, Zuzana
Projektové vyučovanie a možnosti jeho aplikácie v praxi stredných škôl = Project teaching and its application possibilities in the secondary school practice.  In Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac : Ivan Krasko. (2019), s. 142--152. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia
Filová, Alexandra
Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 77--82. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Rozvoj talentov v organizácii
Kataniková, Radka -- Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Grman, Pavol
Rozvoj talentov v organizácii.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 54--62. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic
Hudáková, Monika -- Hrdá, Veronika
Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 305--311. ISBN 978-88-6629-050-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Silné a slabé stránky v procese talent manažmentu v podnikoch na Slovensku
Savov, Radovan
Silné a slabé stránky v procese talent manažmentu v podnikoch na Slovensku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 63--71. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Strategické riadenie ľudských zdrojov: Talent manažment
Savov, Radovan -- Skočdopole, Pavol
Strategické riadenie ľudských zdrojov: Talent manažment.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 18--23. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia. In Equilibrium. 14, 3 (2019), s. 503--520. ISSN 1689-765X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 164. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Talent - nevyhnutnosť pri dosahovaní úspechu v podnikoch
Savov, Radovan -- Lančarič, Drahoslav
Talent - nevyhnutnosť pri dosahovaní úspechu v podnikoch.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 13--17. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Savov, Radovan
Talent manažment v podnikoch na Slovensku. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2101-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Talent manažment v spoločnosti Dell Technologies
Michalička, Tomáš
Talent manažment v spoločnosti Dell Technologies.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 72--76. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka
Lušňáková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika -- Dobišová, Mária -- Rumanko, Boris
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 109 s. ISBN 978-80-552-2098-7.
príručkaSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries
Nowiński, Witold -- Haddoud, Mohamed Yacine -- Lančarič, Drahoslav -- Egerová, Dana -- Czeglédi, Csilla
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. In Studies in Higher Education. 44, 2 (2019), s. 361--379. ISBN 0307-5079 (brož.).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The potential of the food tourism of traditional dairy products in Slovakia
Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela
The potential of the food tourism of traditional dairy products in Slovakia.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 363--370. ISBN 978-88-6629-050-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The quality of stakeholder’s cooperation within agricultural innovation system and present barriers for innovation improvement in Slovakia
Košuda, Jozef -- Kapsdorferová, Zuzana -- Kadlečíková, Mária
The quality of stakeholder’s cooperation within agricultural innovation system and present barriers for innovation improvement in Slovakia. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 67--74. ISBN 978-963-269-882-3.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The role of social media usage in the effectiveness of managers from food companies
Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária -- Lušňáková, Zuzana -- Rumanko, Boris
The role of social media usage in the effectiveness of managers from food companies.  In DOKBAT 2019. Zlín : Univerzita Tomáše Bati. (2019), s. 647--655.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources
Kapsdorferová, Zuzana -- Švikruhová, Petronela -- Kadlečíková, Mária -- Grman, Pavol
The social responsibility and innovation activities at the decreasing of food losses with special focus on the sustainable use of the natural resources. In TASE, M. -- BERBERI, D L. -- BEZHANI, E. -- HARIZI, A. Economic policy and EU integration. Durrës: Universiteti Aleksandër Moisiu, 2019, s. 471--482. ISBN 978-9928-267-19-1 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), s. 37--48. ISSN 1641-7739.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv osobnostných charakteristík na rozvíjanie talentu zamestnancov
Rumanko, Boris -- Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia
Vplyv osobnostných charakteristík na rozvíjanie talentu zamestnancov.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 48--53. ISBN 978-80-552-2130-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti