Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 12

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
CSR Activities and Their Impact on Brand Value in Food Enterprises in Slovakia Based on Foreign Participation
Kádeková, Zdenka -- Savov, Radovan -- Košičiarová, Ingrida -- Valášková, Katarína
CSR Activities and Their Impact on Brand Value in Food Enterprises in Slovakia Based on Foreign Participation. In Sustainability. 12, 6 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Determinants of economic sustainability in higher education institutions
Chebeň, Juraj -- Lančarič, Drahoslav -- Munk, Michal -- Obdržálek, Peter
Determinants of economic sustainability in higher education institutions. In Amfiteatru economic. 22, 54 (2020), s. 462--479. ISSN 1582-9146.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Diversity management as a tool of sustainability of competitive advantage
Urbancová, Hana -- Hudáková, Monika -- Fajčíková, Adéla
Diversity management as a tool of sustainability of competitive advantage. In Sustainability. 12, 5020 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject
Švikruhová, Petronela -- Šeben Zaťková, Tímea -- Kapsdorferová, Zuzana
Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 554--576.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Innovative processes within communication and motivation, work environment care and creativity support of human resources
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika -- Šajbidorová, Mária
Innovative processes within communication and motivation, work environment care and creativity support of human resources. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 2 (2020), s. 395--405. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Level of financial literacy and food waste in polish households
Szafrańska, Monika -- Krasnodębski, Andrzej -- Kapsdorferová, Zuzana
Level of financial literacy and food waste in polish households. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 12, 1 (2020), s. 99--101. ISSN 1804-1930.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Názory zástupcov praxe a študentov na univerzitné vzdelávanie k podnikaniu na Slovensku: Opinions of the practice representatives and students on University entrepreneurship education in Slovakia
Kozáková, Jana
Názory zástupcov praxe a študentov na univerzitné vzdelávanie k podnikaniu na Slovensku: Opinions of the practice representatives and students on University entrepreneurship education in Slovakia. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 360--368.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária -- Hrdá, Veronika -- Rumanko, Boris
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 178--188. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Šajbidorová, Mária -- Hrdá, Veronika -- Rumanko, Boris
New trends and innovative approaches in personnel management of food businesses in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 178--188. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Prepájanie podnikateľského vzdelávania s praxou na Slovensku: Linking of entrepreneurship education and practive in Slovakia
Kozáková, Jana
Prepájanie podnikateľského vzdelávania s praxou na Slovensku: Linking of entrepreneurship education and practive in Slovakia. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 369--374.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Size of the company as the main determinant of talent management in Slovakia
Savov, Radovan -- Lančarič, Drahoslav -- Kozáková, Jana
Size of the company as the main determinant of talent management in Slovakia. In Journal of Risk and Financial Management. 13, 50 (2020), s. 1--14. ISSN 1911-8074.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Spokojnosť študentov s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo: Students satisfaction with the teaching of selected subject
Urbánová, Mária
Spokojnosť študentov s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo: Students satisfaction with the teaching of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 619--634.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti