Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- ROVNÝ, P. -- SAVOV, R. -- TURČEKOVÁ, N. -- BARÁT, P. -- BOJŇANSKÝ, J. -- GÁLOVÁ, J. -- GURČÍK, Ľ. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- KADLEČÍKOVÁ, M. -- MORAVCOVÁ, Ľ. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- ORSZÁGHOVÁ, D. -- ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- TÓTHOVÁ, D. -- VÁRYOVÁ, I. Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2055-0.

Originálny názov: Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-
Anglický názov: 60 rokov FEM SPU v Nitre
Autor:
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied
Centrum informačných technológií
Katedra matematiky
Katedra ekonomiky
Katedra jazykov
Katedra manažmentu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra marketingu a obchodu
Katedra účtovníctva
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Druh publikácie:
jubilejná publikácia
ISBN: 978-80-552-2055-0
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát:
Slovenská republika
Druh odbornej knihy:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán: 176
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: univerzity, ekonomika, manažment
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)