Katedra manažmentu (FEM) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FILOVÁ, A. Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 77--82. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originální název:
Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia
Anglický název:
Autor: Ing. Alexandra Filová, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra manažmentu
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
77
Do strany: 82
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: rozhodovanie, Laplasovo kritérium, metódy rozhodovania, talent manažment, ľudské zdroje, Savageovo kritérium, Hurwiczovo kritérium
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Poslední změna: 05.03.2020 19:23 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originální název:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2130-4
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 05.03.2020 19:23 (Import dat z knihovny)