Department of Management (FEM) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

FILOVÁ, A. Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 77--82. ISBN 978-80-552-2130-4.

Original name:
Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia
English name:
Written by (author): Ing. Alexandra Filová, PhD. (100%)
Department:
Department of Management
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing:
Nitra
Year of release: 2019
URL:
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page:
77
Up to page: 82
Number of pages:
6
UT code by Web of Science:
Electronic collection:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Original language:
Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words:
slovak: rozhodovanie, Laplasovo kritérium, metódy rozhodovania, talent manažment, ľudské zdroje, Savageovo kritérium, Hurwiczovo kritérium
Year of submission:
2019
 
Entry made by:
Last change: 03/05/2020 19:23 (Data import from library)

Source specification:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Original name:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
English name:
Editor:
Ing. Jana Kozáková, PhD. (100%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-2130-4
Publisher:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing:
Nitra
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2019
Last change:
03/05/2020 19:23 (Data import from library)