Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAVOV, R. Talent manažment v podnikoch na Slovensku. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2101-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014.

Originálny názov:
Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Anglický názov:
Autor:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN: 978-80-552-2101-4
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2019
URL:
https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: personálny manažment, manažment, talent manažment, krajiny V4, ľudské zdroje, podniky
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)