Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZÁKOVÁ, J. Pracovná adaptácia ako integrálna súčasť rozvoja talentu v podniku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 24--28. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov: Pracovná adaptácia ako integrálna súčasť rozvoja talentu v podniku
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
24
Do strany: 28
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: talent manažment, práca, sociálna adaptácia
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Kozáková, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Anglický názov:
Editor:
Ing. Jana Kozáková, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2130-4
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)