Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZÁKOVÁ, J. Andragogika ako nástroj rozvoja talentu zamestnancov podniku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 29--33. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov:
Andragogika ako nástroj rozvoja talentu zamestnancov podniku
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
29
Do strany: 33
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: andragogika, jednotlivec, talent manažment, firmy, talent
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Kozáková, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov: Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2130-4
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)