Katedra manažmentu (FEM) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KATANIKOVÁ, R. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- ŠVIKRUHOVÁ, P. -- GRMAN, P. Rozvoj talentov v organizácii.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 54--62. ISBN 978-80-552-2130-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2020/zborniky/9788055221304/21304.pp54-62.pdf.

Originální název:
Rozvoj talentov v organizácii
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Katedra manažmentu
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Rok zveřejnění:
2019
URL:
http://www.slpk.sk/eldo/2020/zborniky/9788055221304/21304.pp54-62.pdf
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
54
Do strany:
62
Počet stran:
9
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova:
slovenština: rozvoj, talent manažment, talent
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Radka Kataniková
Poslední změna:
05.03.2020 19:23 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originální název: Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2130-4
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 05.03.2020 19:23 (Import dat z knihovny)