Katedra manažmentu (FEM) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUDÁKOVÁ, M. -- HRDÁ, V. Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 305--311. ISBN 978-88-6629-050-6.

Originální název:
Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic
Autor:
Pracoviště:
Katedra manažmentu
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019
Místo vydání:
Bari
Rok zveřejnění:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
305
Do strany:
311
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory»
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: vidiecka turistika, podnikanie, agroturistika, podnikateľské plány
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Poslední změna:
25.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019, 2019. ISBN 978-88-6629-050-6.

Originální název:
1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory»
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-88-6629-050-6
Nakladatel: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019
Místo vydání: Bari
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)