Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDÁKOVÁ, M. -- HRDÁ, V. Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 305--311. ISBN 978-88-6629-050-6.

Originálny názov: Rural tourism and agro tourism as a form of business in the Slovak Republic
Autor: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (50%)
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra manažmentu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019
Miesto vydania:
Bari
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
305
Do strany: 311
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory»
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: vidiecka turistika, podnikanie, agroturistika, podnikateľské plány
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019, 2019. ISBN 978-88-6629-050-6.

Originálny názov:
1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory»
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-88-6629-050-6
Vydavateľ: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019
Miesto vydania:
Bari
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)