Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVIKRUHOVÁ, P. -- GRMAN, P. -- KECSKÉS MRÁZIKOVÁ, M. Effective team building in project management using " whole brain thinking" method. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 153. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).

Originálny názov: Effective team building in project management using " whole brain thinking" method
Autor:
Ing. Petronela Švikruhová, PhD. (34%)
Ing. Pavol Grman (33%)
Mgr. Mária Kecskés Mráziková, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
153
Do strany:
153
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: myslenie, tímová práca, projektový manažment, projekty
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).

Originálny názov:
ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-963-269-836-6 (brož.)
Vydavateľ: Szent István University
Miesto vydania:
Gödöllő
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)