Katedra manažmentu (FEM) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. -- LENČÉŠOVÁ, S. -- JURÍČKOVÁ, Z. -- HRDÁ, V. -- DOBIŠOVÁ, M. -- RUMANKO, B. Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 109 s. ISBN 978-80-552-2098-7.

Originální název:
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra manažmentu
Druh publikace:
příručka
ISBN:
978-80-552-2098-7
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Místo vydání:
Nitra
Stát:
Slovenská republika
Druh odborné knihy:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
109
Náklad:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: manažment, manažéri, sebazdokonaľovanie, osobnosť manažéra, koučovanie
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)