Department of Management (FEM) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. -- LENČÉŠOVÁ, S. -- JURÍČKOVÁ, Z. -- HRDÁ, V. -- DOBIŠOVÁ, M. -- RUMANKO, B. Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 109 p. ISBN 978-80-552-2098-7.

Original name:
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka
English name:
Written by (author): Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (15%)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (15%)
Ing. Silvia Lenčéšová, PhD. (15%)
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD. (15%)
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (15%)
JUDr. Mária Dobišová (15%)
Ing. Boris Rumanko (10%)
Department:
Department of Management
Kind of publication: príručka
ISBN:
978-80-552-2098-7
Type of publisher:
Publisher:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Place of publishing:
Nitra
Country:
Slovak Republic
Kind of professional book:
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages: 109
Cargo:
Original language:
Slovak
Publication category:
BCI Skriptá a učebné texty
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: manažment, manažéri, sebazdokonaľovanie, osobnosť manažéra, koučovanie
Year of submission: 2019
 
Entry made by:
Last change:
03/14/2020 22:20 (Data import from library)