Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. -- LENČÉŠOVÁ, S. -- JURÍČKOVÁ, Z. -- HRDÁ, V. -- DOBIŠOVÁ, M. -- RUMANKO, B. Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 109 s. ISBN 978-80-552-2098-7.

Originálny názov:
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce: metodická príručka
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Druh publikácie:
príručka
ISBN:
978-80-552-2098-7
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania: Nitra
Štát:
Slovenská republika
Druh odbornej knihy:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
109
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: manažment, manažéri, sebazdokonaľovanie, osobnosť manažéra, koučovanie
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)