Department of Management (FEM) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

URBÁNOVÁ, M. Spokojnosť študentov s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo: Students satisfaction with the teaching of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 619--634.

Original name: Spokojnosť študentov s výučbou predmetu Podnikové hospodárstvo: Students satisfaction with the teaching of selected subject
English name: Students satisfaction with the teaching of selected subject
Written by (author): Ing. Mária Urbánová, PhD. (100%)
Department:
Department of Management
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Year of publication: 2020
Starting page:
619
Up to page: 634
Number of pages:
16
UT code by Web of Science:
Form of publication: electronic version (online)
Original language:
Slovak
Publication category: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: vzdelávanie, podniková ekonomika, výučba, predmety ekonomické
Year of submission:
2020
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Mária Urbánová, PhD.
Last change:
10/24/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Original name:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
English name:
Written by (author): PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Department:
Centre of Education and Psychological Counseling
Kind of publication: electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Publisher:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Place of publishing: Kraków
Year of release:
URL:
Original language:
Slovak
Publication category:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words:
slovak: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Year of submission:
Year of transmission:
 
Entry made by: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Last change:
10/24/2020 22:20 (Data import from library)