Department of Marketing and Trade (FEM) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

GÉCI, A. Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ - jej príprava a realizácia: Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 307--323.

Original name:
Motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ - jej príprava a realizácia: Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation
English name:
Motivation of students to participation in the student competition - its preparation and implementation
Written by (author):
Department: Department of Marketing and Trade
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Year of publication:
2020
Starting page:
307
Up to page:
323
Number of pages: 17
UT code by Web of Science:
Form of publication:
electronic version (online)
Original language: Slovak
Publication category: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: vedecká činnosť, vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia, vzdelávanie, výučba, motivácia
Year of submission: 2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change:
10/24/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Original name: Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
English name:
Written by (author):
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Department:
Centre of Education and Psychological Counseling
Kind of publication:
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Publisher:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Place of publishing:
Kraków
Year of release:
URL:
Original language:
Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: lektori (vzdelávanie), vzdelávanie, virtuálne vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Year of submission:
Year of transmission:
 
Entry made by:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Last change:
10/24/2020 22:20 (Data import from library)