Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 898

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization
Phanden, Rakesh Kumar -- Palková, Zuzana -- Sindhwani, Rahul
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization. In Advances in industrial and production engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, s. 247--262. ISBN 978-981-13-6411-2.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
A modern approach to product portfolio management for the ICT-industry
Paletta, Matthias
A modern approach to product portfolio management for the ICT-industry. Göttingen  : Cuvillier Verlag. (2019), ISBN 978-3-73698-952-8.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
A multi-criteria assessment of the open university campus
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
A multi-criteria assessment of the open university campus.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 34--46. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry
Holienčinová, Mária -- Nagyová, Ľudmila
A new approach to sustainable reporting: responsible communication between company and stakeholders in conditions of Slovak food industry. In: Smart technology trends in industrial and business management. Cham: Springer, 2019. s. 291--301. ISBN 978-3-319-76997-4 (brož.).
kapitola v knizePublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia
Raškovič, Vladimír -- Muchová, Zlatica -- Petrovič, František
A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia. In Sustainability. 11, 17 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Valíček, Jan -- Czán, Andrej -- Harničárová, Marta -- Šajgalík, Michal -- Kušnerová, Milena -- Czánová, Tatiana -- Kopal, Ivan -- Gombár, Miroslav -- Kmec, Jan -- Šafář, Marek
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. In International Journal of Mechanical Sciences. 155, (2019), s. 344--359. ISSN 0020-7403.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology
Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 14. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Academic mobility and financial stability: A case Erasmus student exchange program
Kabanbayeva, Gulbakyt -- Gureva, Maria -- Bielik, Peter -- Ostasz, Grzegorz
Academic mobility and financial stability: A case Erasmus student exchange program. In Journal of international studies. 1 (2019), s. 324--337. ISSN 2071-8330.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum)
Gabr, Ahmed M.M. -- Sytar, Oksana -- Ghareeb, Hassan -- Brestič, Marián
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum). In Physiology and molecular biology of plants. 25, 3 (2019), s. 787--797. ISSN 0971-5894.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia
Timoracká, Mária -- Bajčan, Daniel -- Vollmannová, Alena -- Kovarovič, Ján
Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 43--50. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Activity of the soil enzymes and moss and lichen biomonitoring method used for the evaluation of soil and air pollution from tailing pond in Nižná Slaná (Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav
Activity of the soil enzymes and moss and lichen biomonitoring method used for the evaluation of soil and air pollution from tailing pond in Nižná Slaná (Slovakia). In Journal of environmental science and health. Part A. 54, 6 (2019), s. 485--497. ISSN 1093-4529.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia
Žilinský, Matej -- Takáč, Jozef -- Šiška, Bernard
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In: Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. s. 293--306. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Adipocytes - the role in animal organisms
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Adipocytes - the role in animal organisms.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 54. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavol -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. In European Polymer Journal. 114, (2019), s. 81--89. ISSN 0014-3057.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 143 s. ISBN 978-80-552-2014-7.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana -- Mäsiarová, Emília
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes. In PALŠOVÁ, L. -- LAZÍKOVÁ, Z. Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 21--28. ISBN 978-80-552-2026-0 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Agriculture (CRF3)
Tonhauzer, Kristína -- Palkovičová, Zuzana
Agriculture (CRF3). In: National Invetory Report 2019. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2019. s. 220--272. ISBN 978-80-88907-99-2 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case
Moravčíková, Danka -- Hanová, Martina
Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case.  In ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim. Trondheim : Norwegian Center for Rural Research. (2019), s. 266. URL: http://1whgt51045oh2qznq6mm4w5m-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/07/book-of-abstracts-2019-upd-1-2.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V.
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019. 189 s. ISBN 978-80-552-2037-6.
sborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu
Pospišil, Richard
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 13--14.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Air quality inside university building environment
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Jančo, Ivona
Air quality inside university building environment. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 829--836. ISBN 978-619-7408-83-6 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), s. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Chreneková, Marcela -- Jarábková, Jana
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), s. 28--29. ISSN 0044-3875.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ako ťa zachrániť?: rozpoznajte choroby rastlín a škodlivý hmyz a zareagujte správne
překladOdborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií2019Podrobnosti
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín
Pospišil, Richard
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 11.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ako zefektívniť výber talentov v športe
Šimonek, Jaromír -- Židek, Radoslav
Ako zefektívniť výber talentov v športe.  In Sport Science in Motion. Komárno : Univerzita J. Selyeho. (2019), s. 212--236. ISBN 978-80-8122-304-4.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk
Holúbeková, Andrea
Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-552-1976-9.
skripta a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh: Actual problems of solving applied tasks
Matušek, Vladimír
Aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh: Actual problems of solving applied tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 29--34. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Akú technológiu zvoliť do kukurice
Pospišil, Richard
Akú technológiu zvoliť do kukurice. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), s. 25--26.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Ostró, Alexander -- Chrenek, Peter
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'. In Zygote. 27, 1 (2019), s. 46--48. ISSN 0967-1994.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities
Tóth, Attila
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities. In Urban agricultural heritage - and the shaping of future cities. Hannover: VolkswagenStiftung, 2019.
článek ve sborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Amygdalin affects viability, cell size, and gene expression in cultivated human osteoblasts
Omelka, Radoslav -- Kováčová, Veronika -- Adamkovičová, Mária -- Mondočková, Vladimíra -- Šarocká, Anna -- Kolesárová, Adriana -- Martiniaková, Monika
Amygdalin affects viability, cell size, and gene expression in cultivated human osteoblasts. In Osteoporosis International. 21, (2019), s. 525--526. ISSN 0937-941X.
článek v odborném periodikuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Tomasik, Marcin -- Lis, Stanislaw -- Lapczyńska - Kordon, Boguslawa -- Maga, Juraj
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility. In Przeglad Elektrotechniczny. 95, 3 (2019), s. 87--90. ISSN 0033-2097.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Neirurerová, Petra -- Fik, Martin -- Andreji, Jaroslav -- Mamojková, Eva
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 17--20. ISBN 1336-9245 (online).
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Ducháček, Jaromír -- Schmidová, Jitka -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Stádník, L. -- Michlová, Tereza
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. In Journal of Dairy Research. 86, 2 (2019), s. 233--237. ISSN 0022-0299.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic
Wnęk, Agnieszka -- Kudas, Dawid -- Halva, Jozef
Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic. In Geomatics, landmanagement and landscape. 7, 1 (2019), s. 45--56. ISSN 2300-1496.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia
Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana -- Dobošová, Ľudmila -- Hupková, Daniela -- Mihálová, Veronika
Analysis of the financial situation of agricultural primary production in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 40. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Yezerska, O. -- Grygorieva, Olga V. -- Felšöciová, Soňa -- Brindza, Jan -- Wieczorek, Piotr Paweł -- Kačániová, Miroslava
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. In Acta poloniae pharmaceutica. 76, 3 (2019), s. 439--452. ISSN 0001-6837.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine
Rožek, Juraj -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 269--277. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza senzorického profilu neúdenej a údenej parenice preferenčným mapovaním: Analysis of the sensory profile of smoked and unsmoked parenica cheese by preference mapping
Benešová, Lucia -- Semjon, Boris -- Martišová, Patrícia -- Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef
Analýza senzorického profilu neúdenej a údenej parenice preferenčným mapovaním: Analysis of the sensory profile of smoked and unsmoked parenica cheese by preference mapping.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 211--216. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting
Brocka, Benjamín -- Rataj, Vladimír
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 10--22. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza vlastností hydraluického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation
Feriancová, Patrícia -- Tulík, Juraj
Analýza vlastností hydraluického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 64--74. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce
Gubáňová, Monika
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 247--256. ISBN 978-80-552-2018-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract
Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Terenjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 363--368. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Antioxidant activity determination of horicultural crops
Hegedűs, Ondrej -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szarka, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Maťová, Adriána
Antioxidant activity determination of horicultural crops. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 543--550. ISBN 978-619-7408-88-1 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 116. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L.
Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 29--31. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 117. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz.
Kalista, Mariia -- Nikolaieva, Nataliia -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V.
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 12--15. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Dursunoğlu, Benan -- Özbek, Hilal -- Duman, Hayrí D. -- Güvenalp, Zühal -- Kılıç, Ceyda Sibel
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents. In South African Journal of Botany. 121, (2019), s. 536--542. ISSN 0254-6299.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant effect of oregano essential oil during various storage meat time of hybrid combination Ross 308
Klimentová, Michaela -- Angelovičová, Mária
Antioxidant effect of oregano essential oil during various storage meat time of hybrid combination Ross 308. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 337--343. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Shymanska, Oksana -- Brindza, Jan
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 22--24. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Svoradová, Andrea -- Tomková, Mária -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit. In Microscopy 2019. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2019, s. 92.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Hleba, Lukáš -- Galanová, Lívia
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), s. 2019. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system
Adamec, Samuel -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Musilová, Janette
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 551--558. ISBN 978-619-7408-88-1 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile
Štefániková, Jana -- Nagyová, Veronika -- Hynšt, Matej -- Vietoris, Vladimír -- Martišová, Patrícia -- Nagyová, Ľudmila
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 262--267. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts
Varecha, Lukáš
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2019), s. 31--38. ISSN 2453-6881.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance
Živčák, Marek -- Kovár, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 176--177. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.78.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species. In: Systems Biology. London: IntechOpen, 2019. s. 65--82. ISBN 978-1-83880-803-7 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1294--1297. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Application of silicon nanoparticles in agriculture
Rastogi, Anshu -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Saurabh -- Chauhan, Devendra Kumar -- Živčák, Marek -- Ghorbanpour, Mansour -- El-Sheery, Nabil Ibrahim -- Brestič, Marián
Application of silicon nanoparticles in agriculture. In 3 Biotech. 9, 3 (2019), s. 2019. ISSN 2190-572X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok
Kuchar, Peter -- Halenár, Marek -- Nosian, Jozef -- Tulík, Juraj -- Holúbek, Michal -- Fürstenzeller, Adam
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 27--36. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine
Jablonický, Juraj -- Polerecký, Ján -- Bernát, Rastislav -- Kollárová, Katarína
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine. 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 163 s. ISBN 978-3-942303-85-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria
Muchová, Zlatica
Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria. In Survey review. 51, 366 (2019), s. 265--272. ISSN 0039-6265.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes
Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 152. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
článek ve sborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia
Bihuňová, Mária -- Michalica, Adrián
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 37--40. ISSN 1335-2563.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of the effective impact of bisphenols on mitochondrial activity and steroidogenesis in a dose-dependency in Mice TM3 Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Kováčiková, Eva -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Libová, Ľubica -- Lukáč, Norbert
Assessment of the effective impact of bisphenols on mitochondrial activity and steroidogenesis in a dose-dependency in Mice TM3 Leydig cells. In Physiological research. 68, 7 (2019), s. 689--693. ISSN 0862-8408.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Autentifikácia udeného ovčieho syra Microarray technikou: Authentification of smoked sheep cheese using Microarray technique
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Belej, Ľubomír
Autentifikácia udeného ovčieho syra Microarray technikou: Authentification of smoked sheep cheese using Microarray technique.  In Ingrovy dny 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 188--193. ISBN 978-80-7509-653-1.
článek v elektronickém zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation
Marko, Dušan -- Hlaváč, Peter
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 235--243. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Žarnovský, Jozef -- Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Nikitin, Yu.R. -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Kročko, Vladimír
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Automobilové spaľovacie motory
Jablonický, Juraj -- Tkáč, Zdenko -- Tulík, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Polerecký, Ján
Automobilové spaľovacie motory. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2015-4.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters. In Acta alimentaria. 48, 2 (2019), s. 213--220. ISSN 0139-3006.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Bakteriológia
Kačániová, Miroslava -- Hleba, Lukáš
Bakteriológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 179 s. ISBN 978-80-552-1972-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Barley varietie discrimination using MALDI-TOF mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Dráb, Štefan -- Císarová, Miroslava -- Čuboň, Juraj
Barley varietie discrimination using MALDI-TOF mass spectrometry. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1347--1351. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities
Bleha, Roman -- Shevtsova, Tetiana -- Kružik, Vojtěch -- Šorpilová, Tereza -- Saloň, Ivan -- Erban, Vladimír -- Brindza, Jan -- Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Sinica, Andrej
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), s. 9--20. ISSN 1212-1800.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation
Pospišil, Richard
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 175--181. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments
Qian, Yu -- Cheng, Changlei -- Drouillard, Ken -- Zhu, Qingzhi -- Feng, Huan -- He, Shuzhuang -- Fang, Yuhong -- Qiao, Shinan -- Kolenčík, Marek -- Chang, Xuexiu
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments. In Environmental science and pollution research. 26, 20 (2019), s. 20510--20519. ISSN 0944-1344.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Bio-based circular economy in European national and regional strategies
Vanhamaki, Susanna -- Medková, Kateřina -- Malamakis, Apostolos -- Kontogianni, Stamatia -- Marišová, Eleonóra -- Huisman Dellago, David -- Moussiopoulos, Nicolas
Bio-based circular economy in European national and regional strategies. In International Journal of Sustainable Development and Planning. 14, 1 (2019), s. 31--43. ISSN 1743-7601.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences
Brindza, Jan
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 18--19. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 1--13. ISSN 1664-462X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biogenic amines as risk factors of food chain
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Tkáčová, Jana -- Lopašovský, Ľubomír -- Pavelková, Adriana
Biogenic amines as risk factors of food chain. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), s. 7--10. ISSN 2644-4747.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Biogénne amíny
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Lopašovský, Ľubomír
Biogénne amíny. In SciCell magazín. 2, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol. In Journal of Ecological Engineering. 20, 7 (2019), s. 31--38. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits. In Sadovodstvo i vinogradarstvo. 1 (2019), s. 22--28. ISSN 0235-2591.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus
Vergun, Olena Mykolajivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Schubertová, Zuzana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 64. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilyinska, Antonina -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), s. 135--137. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Biological activity, antioxidant capacity and volatile profile of enriched Slovak chocolates
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Noguera-Artiaga, Luis -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio -- Kačániová, Miroslava
Biological activity, antioxidant capacity and volatile profile of enriched Slovak chocolates. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), s. 283--293. ISSN 1336-8672.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants
Elisovetcaia, Dina -- Ivanova, Raisa -- Gladei, Diana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 27. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Brindza, Jan
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 292--304. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biologický potenciál slovenských novovyšľachtených odrôd kostravy lúčnej a timotejky lúčnej = Biological potential of Slovak newly bred cultivars of meadows Fescue and Timothy
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Biologický potenciál slovenských novovyšľachtených odrôd kostravy lúčnej a timotejky lúčnej = Biological potential of Slovak newly bred cultivars of meadows Fescue and Timothy. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 58--62. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta
Gladej, D.M. -- Jelisoveckaja, Dina -- Brindza, Jan
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), s. 147--149. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Biomonitoring road dust pollution along streets with various traffic densities
Demková, Lenka -- Oboňa, Jozef -- Árvay, Július -- Michalková, Jana -- Lošák, Tomáš
Biomonitoring road dust pollution along streets with various traffic densities. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 5 (2019), s. 3687--3696. ISSN 1230-1485.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study)
Országhová, Dana -- Fľak, Pavel
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study).  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 42--50. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tvrdá, Eva -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers. In GHENT Belgium 2019 - Driving environmental policy from the heart of Europe. Ghent: Ghent University, 2019, s. 55.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Bonitácia trávneho porastu a fytoremediácia = Bonitation of grassland and phytoremediation
Novák, Ján
Bonitácia trávneho porastu a fytoremediácia = Bonitation of grassland and phytoremediation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 102--111. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Bravčové mäso - vplyv prírodných antimikrobiálnych látok na zachovanie jeho kvality
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Bravčové mäso - vplyv prírodných antimikrobiálnych látok na zachovanie jeho kvality. In Chovateľ. 55, (2019), s. 23--24. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.
Golian, Jozef
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 56 s. ISBN 978-80-552-1965-3.
sborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. (2019), s. 26. ISSN 1210-0668.
článek v odborném periodikuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks
Kokoszyński, Dariusz -- Wasilewski, Rafał -- Stęczny, Kamil -- Kotowicz, Marek -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks. In Poultry Science. 98, 7 (2019), s. 3029--3039. ISSN 0032-5791.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet
Leitnerová, Mária -- Hleba, Lukáš
Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet. In SciCell magazín. 2019, 1 (2019), s. 1--9. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Cícer baraní - pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.
Zetochová, Erika
Cícer baraní - pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 24--26. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín
Pospišil, Richard
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 16.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Coenzyme Q10 ameliorates cadmium induced reproductive toxicity in male rats
Saha, Rinku -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Kar, Kushal Kumar -- Varghese, Alex C. -- Nandi, Parag -- Sharma, G. D. -- Formicki, Grzegorz -- Sláma, Petr -- Kolesárová, Adriana
Coenzyme Q10 ameliorates cadmium induced reproductive toxicity in male rats. In Physiological research. 68, (2019), s. 141--145. ISSN 0862-8408.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Combined effect of vacuum packaging, fennel and savory essential oil treatment on the quality of chicken thighs
Kačániová, Miroslava -- Mellen, Martin -- Vukovic, Nenad -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Kunová, Simona
Combined effect of vacuum packaging, fennel and savory essential oil treatment on the quality of chicken thighs. In Microorganisms. 7, 134 (2019), s. 5. ISBN 2076-2607 online.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Žitný, Július -- Terpaj, Vasil Petrovič -- Mindeková, Silvia -- Mlyneková, Lenka
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), s. 84--90. ISSN 2498-5910.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Community led local development as tool of integrated approach
Pospišová, Lucia
Community led local development as tool of integrated approach. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 160--168. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal)
Castanho, Rui Alexandre -- Callardo, José Martín -- Loures, Luis -- Kaletová, Tatiana -- Cabezas, José -- Fernández-Pozo, Luis -- Naranjo Gómez, José Manuel -- Lousada, Sergio -- Escorcio, Patricia -- Pinto-Gomes, Carlos
Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal). In: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 209--221. ISBN 978-84-1309-067-2 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents
Pietriková, Miriam -- Országhová, Dana
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents.  In Aplimat 2019. Bratislava : Slovenská technická univerzita. (2019), s. 923--931. ISBN 978-80-227-4884-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany
Lukáč, Peter -- Jurík, Ľuboš
Comparison of hydraulic and material load at the input of the WWTP Jelka and WWTP Veľké Úľany.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 67--79. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Kántor, Attila -- Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish. In Microbial pathogenesis. 132, (2019), s. 313--318. ISSN 0882-4010.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Holota, Tomáš
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 103--108. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia. In Biosystems Diversity. 27, 1 (2019), s. 56--61. ISSN 2519-8513.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Kuželová, Lenka -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Kulíková, Barbora -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), s. 84--90. ISSN 2498-5910.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Concentration of calcium, magnesium and zinc in the testis of roe deer (Capreolus capreolus) hunted in two different areas of Western Slovakia
Miškeje, Michal -- Slanina, Tomáš -- Tokárová, Katarína -- Massanyi, Peter
Concentration of calcium, magnesium and zinc in the testis of roe deer (Capreolus capreolus) hunted in two different areas of Western Slovakia.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 43. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers
Nosian, Jozef -- Kučera, Marián -- Kosiba, Ján -- Kuchar, Peter
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 143--150. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia
Rybanská, Jana -- Polat, Dogukan -- Nagyová, Ľudmila -- Géci, Andrej
Consumer behaviour and promotional strategies differences on the market of milk in Turkey and Slovakia. In 3rd International conference on Food and agricultural economics. Alanya: Alanya Alaaddin Keykubat University, 2019, s. 108--116. ISBN 978-605-81058-1-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej
Consumer behaviour of seniors on the milk market in Slovakia: silver persuading techniques.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), s. 71. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey
Šedík, Peter -- Horská, Elena -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava -- Krasnodębski, Andrzej
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 18--24. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 8--17. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system
Majdan, Radoslav -- Abrahám, Rudolf -- Uhrinová, Daniela -- Nosian, Jozef
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system. In Agronomy Research. 17, 1 (2019), s. 1107--1122. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Convergence in the information and communication technology industry (ICT-Industry)
Paletta, Matthias
Convergence in the information and communication technology industry (ICT-Industry). In Interdisciplinary journal of research and development. 5, 2 (2019), s. 2410--3411. ISSN 2313-058X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
COPERNICUS zmonitoroval krajinu (1. časť)
Kubinský, Daniel -- Balážovič, Ľ. -- Koleda, Peter -- Masný, Matej -- Weis, Karol -- Fuska, Jakub
COPERNICUS zmonitoroval krajinu (1. časť). In Enviromagazín. 24, 1 (2019), s. 32--33. ISSN 1335-1877.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness
Manina, Martin -- Halaj, Peter -- Gacko, Igor
Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 80--87. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
CO2 production from the soil amended with biochar and biochar combined with n-fertilizer
Drgoňová, Katarína -- Tárník, Andrej
CO2 production from the soil amended with biochar and biochar combined with n-fertilizer. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 95--101. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm
Olexiková, Lucia -- Miranda, M. -- Kulíková, Barbora -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm. In Anatomia Histologia Embryologia. 48, 1 (2019), s. 33--39. ISSN 0340-2096.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report
Tóth, Attila -- Yao, Richard T.
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report. Rotorua : Scion Research, 2019. 23 s. ISBN 978-0-473-48088-2.
výzkumná zprávaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 22. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 13--17. ISSN 1338-8339.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín
Pospišil, Richard
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 15.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Časté chyby pri reze ovocných stromov
Paulen, Oleg
Časté chyby pri reze ovocných stromov. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 8--9. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Margetín, Milan
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 20. ISSN 1335-1990.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh)
Ferenczi Vaňová, Alexandra -- Krajčírová, Renáta
Dane podnikateľských subjektov: (zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 62 s. ISBN 978-80-552-2039-0.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Data protection and security in SMEs under enterprise infrastructure
Hallová, Marcela -- Polakovič, Peter -- Šilerová, Edita -- Slováková, Ivana
Data protection and security in SMEs under enterprise infrastructure. In AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 11, 1 (2019), s. 27--33. ISSN 1804-1930.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic
Šugrová, Michaela -- Plachý, Marek -- Nagyová, Ľudmila -- Šumichrast, Jozef
Decision-making process of tomatoes buying in generation Z: case study of Nitra region in the Slovak Republic.  In Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019). Považská Bystrica : BCSS. L.L.C. (2019), s. 77. ISBN 978-80-8154-269-5. URL: https://www.csr-pub.eu/files/EMFSA%202019-Proceedings%20of%20abstract%20(1).pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins
Houben, Geert -- Blom, Marty -- Alvito, Paula -- Assuncao, Ricardo -- Crevel, René -- Kruse-Faeste, Christiane -- Le, Thuy-My -- Bernhard Madsen, Charlotte -- Remington, Ben -- Stroheker, Thomas -- Vassilopoulou, Emilia -- Verhoeckx, Kitty -- Žiarovská, Jana -- Constable, Anne
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins. In Food and Chemical Toxicology. 127, (2019), s. 61--69. ISSN 0278-6915.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Degradácia oleja mokrými brzdami
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Degradácia oleja mokrými brzdami. In MOT´or. 16, 9 (2019), s. 100--102. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dendrometric measurements as an indicator of water stress
Kišš, Vladimír -- Kaletová, Tatiana
Dendrometric measurements as an indicator of water stress. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 129--136. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla
Nosian, Jozef -- Halenár, Marek -- Kuchar, Peter -- Tulík, Juraj -- Fürstenzeller, Adam -- Kučera, Marian
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 89--97. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody
Holota, Tomáš
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 32--33. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques
Eberhard, Gisela M. -- Humer, Lisa -- Lützenburg, Gregor -- Pöppl, Roland -- Šinka, Karol -- Aydin, Elena
Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 151. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim
Mezey, Ján
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 24--25. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 477--481. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen
Nikolaieva, Nataliia -- Kačániová, Miroslava -- González, Jacinta Collado -- Grygorieva, Olga V. -- Nôžková, Janka
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), s. 525. ISSN 0360-1234.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Duman, Hayrí D.
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials. In Natural product research. (2019), s. 2019. ISSN 1478-6419.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Determination of porosity of soils with different soil texture using two different pycnometers
Aydin, Elena -- Benc, Lukáš
Determination of porosity of soils with different soil texture using two different pycnometers. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 125--132. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin
Hudz, Natalia -- Tkachenko, Olena -- Brindza, Jan
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 40. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 22--33. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), s. 63. ISSN 1336-8672.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Development of emission to air in Central Europe
Pokrývková, Jozefína -- Jurík, Ľuboš
Development of emission to air in Central Europe. In Journal of Ecological Engineering. 20, 2 (2019), s. 51--57. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), s. 533--537. ISSN 0360-1234.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 11--15. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 10--14. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 21--25. ISBN 1336-9245 (online).
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. (2019), s. 67.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils
Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Kolenčík, Marek -- Hyunjung, Kim -- Matúš, Peter
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils.  In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava : Univerzita Komenského. (2019), s. 1332--1337. ISBN 978-80-223-4711-2.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Holko, Ivan
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 576. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy
Pauková, Žaneta -- Hauptvogl, Martin -- Drešková, Katarína -- Littera, Pavol
Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 285--292. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Distribution of spring ephemeral grass Sclerochloa dura in Slovakia: Pavasariniu efemeriniu žoliu Sclerochloa dura paplitimas Slovakijoje
Dudáš, Matej -- Eliáš, Pavol -- Petrovičová, Simona
Distribution of spring ephemeral grass Sclerochloa dura in Slovakia: Pavasariniu efemeriniu žoliu Sclerochloa dura paplitimas Slovakijoje. In Botanica. 25, 1 (2019), s. 3--15. ISSN 2538-8657.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Diversity of antioxidants in selected horticultural crops
Maťová, Adriána -- Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena
Diversity of antioxidants in selected horticultural crops.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 88--107. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 532--537. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 532--537. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Does biochar affect soil N2O emission after two years of its application to haplic luvisol?
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Bárek, Viliam
Does biochar affect soil N2O emission after two years of its application to haplic luvisol?.  In Soil science Australia. Canberra : Soil Science Society of Australia. (2019), s. 83--84. ISBN 978-0-646-99723-0. URL: http://www.soilscienceaustralia.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Proceedings_Natl._Soil_Sci_Conf-_Canberra_18-23_Nov_2018_FINAL_reduced_size.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Domáce chovy ošípaných - gastronomické využitie vnútorností
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Domáce chovy ošípaných - gastronomické využitie vnútorností. In Chovateľ. 55, 5 (2019), s. 18. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír -- Durec, Ján
Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 s. ISBN 978-80-552-1980-6.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 9 (2019), s. 11--12.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Doprava ako súčasť zberu krmovín
Ďuďák, Jozef
Doprava ako súčasť zberu krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 28--29.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dose-dependent effects of Bisphenol A on TM3 leyding cell line
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Lukáč, Norbert
Dose-dependent effects of Bisphenol A on TM3 leyding cell line. In GHENT Belgium 2019 - Driving environmental policy from the heart of Europe. Ghent: Ghent University, 2019, s. 72.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), s. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Drone brood may manage oxidative imbalance of rabbit spermatozoa in vitro
Ďuračka, Michal -- Leitnerová, Mária -- Kačániová, Miroslava -- Tvrdá, Eva
Drone brood may manage oxidative imbalance of rabbit spermatozoa in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 19. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana
Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes. In: Water resources in Slovakia. Part 2. Cham: Springer, 2019. s. 105--123. ISBN 978-3-319-92864-7 (viaz.).
kapitola v knizeVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system
Iqbal, Nasir -- Hussain, Sajad -- Raza, Muhammad Ali -- Yang, Cai-Qiong -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Brestič, Marián -- Aziz, Ahsan -- Hayyat, Muhammad Sikander -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Chun, Wang Xiao -- Zhang, Jing -- Yang, Wenyu -- Liu, Jiang
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 2019. ISSN 1664-462X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Dynamic assessment of human sperm DNA damage II: the effect of sperm concentration adjustment during processing
Tvrdá, Eva -- Arroyo, Francisca -- Ďuračka, Michal -- Lopez-Fernandez, Carmen -- Gosalvez, Jaime
Dynamic assessment of human sperm DNA damage II: the effect of sperm concentration adjustment during processing. In Journal of assisted reproduction and genetics. 36, 4 (2019), s. 799--807. ISSN 1058-0468.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape
Némethová, Jana -- Hudáková, Monika
Dynamics of livestock production developement in the Slovak Republic between the years 2004 and 2017 and potential impact of the changes on the agricultural sector and landscape. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), s. 7649--7666. ISSN 1589-1623.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Velyčko, Serhii M.
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 110--113. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia
Ložek, Otto -- Slamka, Pavol -- Gáborík, Štefan -- Vicianová, Mária -- Kobza, Jozef
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 3--12. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Batyaneková, Veronika -- Vargaová, Angela
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), s. 54--62. ISSN 1336-5266.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn
Gurčík, Ľubomír -- Porhajaš, Viktor -- Červený, Dávid -- Bajusová, Zuzana
Economic evaluation of cultivation and finalization of the products from the sea buckthorn. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), s. 27--30. ISSN 1338-8339.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ecotoxicological studies of Akmola region lakes
Akbayeva, Lyailya -- Tulegenov, Erdaulet -- Omarbayeva, Ainur -- Kobetaeva, Nazira -- Nurgalieva, Zina -- Nurkeyev, Yerlan -- Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Zhanabayev, Assylbek
Ecotoxicological studies of Akmola region lakes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 25--31. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Efect of biochar application on N2O emissions
Drgoňová, Katarína -- Tárník, Andrej
Efect of biochar application on N2O emissions. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 141--148. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 57--63. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Efektívnosť využívania vybraných sociálnych sietí malými farmármi, ktorí ponúkajú lokálne mliečne výrobky na území Slovenska: The efficiency of using social networks by small scale farmers who provide local dairy products in Slovakia
Petriľák, Marek -- Martovič, Matej -- Horská, Elena
Efektívnosť využívania vybraných sociálnych sietí malými farmármi, ktorí ponúkajú lokálne mliečne výrobky na území Slovenska: The efficiency of using social networks by small scale farmers who provide local dairy products in Slovakia.  In Quo vadis massmedia & marketing. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2019), s. 161--168.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effect of amygdalin and bitter apricot seed on oxidative status markers in rabbits
Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Tokárová, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard
Effect of amygdalin and bitter apricot seed on oxidative status markers in rabbits.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 37. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile
Habánová, Marta -- Saraiva, A.J. -- Holovičová, Mária -- Moreira, Silvia A. -- Fidalgo, Liliana G. -- Habán, Miroslav -- Gažo, Ján -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Bronkowska, Monika
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile. In Journal of Functional Foods. 60, (2019), s. 2019. ISSN 1756-4646.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs
Vehovský, Karel -- Stupka, Roman -- Zadinová, Kateřina -- Špyrsl, Michal -- Okrouhlá, Marie -- Lebedová, Nicole -- Mlyneková, Eva -- Čítek, Jaroslav
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. In Revista Brasileira de Zootecnia. 48, (2019), s. 2019. ISSN 1516-3598.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva
Kotoulek, Petr -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján -- Malínek, Martin -- Bilčík, Matúš
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 1 (2019), s. 24--26. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune
Tančinová, Dana -- Medo, Juraj -- Mašková, Zuzana -- Foltinová, Denisa -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1111--1117. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 268--274. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Lípová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Vavrišínová, Klára
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 422--428. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of luteolin on the release of interleukin-6 by human endothelial cells stimulated with zymosan
Tokárová, Katarína -- Šebová, E. -- Greifová, Hana -- Bovdišová, Ivana -- Jambor, Tomáš -- Lukáč, Norbert
Effect of luteolin on the release of interleukin-6 by human endothelial cells stimulated with zymosan.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 63. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]
Brutch, Nina -- Matvienko, Inna -- Porokhovinova, Elizaveta -- Pavlov, Andrey -- Nôžková, Janka -- Koshkin, Vladimir
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]. In Journal of natural fibers. 16, (2019), s. 2019. ISSN 1544-0478.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of resveratrol on selected motility parameters of turkey spermatozoa
Slanina, Tomáš -- Miškeje, Michal -- Tokárová, Katarína
Effect of resveratrol on selected motility parameters of turkey spermatozoa.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 56. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of SAP FLOW at optimization irrigation
Kišš, Vladimír -- Manina, Martin
Effect of SAP FLOW at optimization irrigation. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 161--168. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding
Gugala, Marek -- Sikorska, A. -- Findura, Pavol -- Kapela, Krzysztof -- Malaga-Toboła, Urszula -- Zarzecka, Krystyna -- Domanski, L.
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 2 (2019), s. 2779--2789. ISSN 1589-1623.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 25. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Tomková, Mária -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), s. 15. ISBN 978-86-7520-468-8.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of the herbs used in the formulation of a Spanish herb liqueur, Herbero de la Sierra de Mariola, on its chemical and functional compositions and antioxidant and antimicrobial activities
Issa-Issa, Hanán -- Ivanišová, Eva -- Noguera-Artiaga, Luis -- Kántor, Attila -- López-Lluch, David -- Kačániová, Miroslava -- Szumny, Antoni -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio
Effect of the herbs used in the formulation of a Spanish herb liqueur, Herbero de la Sierra de Mariola, on its chemical and functional compositions and antioxidant and antimicrobial activities. In European Food Research and Technology. 245, (2019), s. 1197--1206. ISSN 1438-2377.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of weaning in milk yield and the frequency of individual milk flows
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning in milk yield and the frequency of individual milk flows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 578. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in potato field
Týr, Štefan -- Neupauer, Jakub
Effectiveness of weed control in potato field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 36. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in soybean field
Týr, Štefan -- Nyisztor, Róbert
Effectiveness of weed control in soybean field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 64. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Balashov, Eugene -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Aydin, Elena -- Bárek, Viliam -- Drgoňová, Katarína
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol. In Biologia. 74, 7 (2019), s. 767--782. ISSN 0006-3088.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe
Rendeková, Alena -- Mičieta, Karol -- Hrabovský, Michal -- Eliašová, Mariana -- Miškovic, Ján
Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe. In Acta societatis botanicorum Poloniae. 88, 3621 (2019), s. 2019. ISSN 0001-6977.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic
Chreneková, Marcela
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic. In European Countryside. 11, 1 (2019), s. 29--42. ISSN 1803-8417.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 69--72. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of vegetated riparian buffer strips on lateral sediment input to agricultural river systems and the role of man-made linear flow paths
Humer, Lisa -- Aydin, Elena -- Luetzenburg, Gregor -- Eberhard, Gisela M. -- Poeppl, Ronald
Effects of vegetated riparian buffer strips on lateral sediment input to agricultural river systems and the role of man-made linear flow paths.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 152. ISBN 978-80-552-2008-6.
článek v elektronickém zdrojiPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva
Pechočiaková Svitačová, Eva -- Pechočiak, Tomáš
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva. In Academia. 30, 2 (2019), s. 4--15. ISSN 1335-5864.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ekogramotnosť podnikateľských subjektov v súčasnom svete - požiadavka či podmienka?
Pechočiaková Svitačová, Eva
Ekogramotnosť podnikateľských subjektov v súčasnom svete - požiadavka či podmienka?. In Aplikovaná etika - Kontext a perspektívy III - ekogramotnosť a ekokriticizmus. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 75--86. ISBN 978-80-8152-714-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka. In AGROmagazín. 21, 5 (2019), s. 10--11. ISSN 1335-2261.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), s. 14--15. ISSN 1335-2261.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ekonomika výroby kvasenej kapusty
Porhajaš, Viktor -- Adamičková, Izabela -- Kuzma, František -- Bánska, Janka
Ekonomika výroby kvasenej kapusty.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 63--68. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Elektronické systémy v traktoroch
Kosiba, Ján
Elektronické systémy v traktoroch. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), s. 18--22. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus
Golian, Marcel -- Trochcová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szabová, Eva -- Hegedűs, Ondrej -- Barátová, Eva -- Hleba, Lukáš
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1080--1083. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise. In Scientific annals of economics and business. 66, 1 (2019), s. 85--10. ISSN 2501-3165.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 168--174. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Energy production potential of wood biomass from SRC plantations in cadastral area of Nové Zámky
Hauptvogl, Martin -- Peszeki, Tomáš
Energy production potential of wood biomass from SRC plantations in cadastral area of Nové Zámky. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 20--24. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Entomopatogénne huby-ich význam a využitie
Hricáková, Nikola -- Hleba, Lukáš
Entomopatogénne huby-ich význam a využitie. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), s. 2019. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic
Valach, Maroš -- Ágh, Peter
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 5--9. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Environmental load norma of irrigation fields with sewage water
Chaparkulova, E.D. -- Anuarbekov, K.K. -- Jurík, Ľuboš
Environmental load norma of irrigation fields with sewage water. In Izvestija Nacionaľnoj akademii nauk respubliki Kazachstan. 4, 436 (2019), s. 167--172. ISSN 2224-5278.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Epidémie alimentárnych ochorení na Slovensku v dôsledku nedodržania osobnej a prevádzkovej hygieny pri práci s potravinami: Epidemics of foodborne diseases in Slovakia for failure to comply personal and operating hygiene in foood handling
Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír
Epidémie alimentárnych ochorení na Slovensku v dôsledku nedodržania osobnej a prevádzkovej hygieny pri práci s potravinami: Epidemics of foodborne diseases in Slovakia for failure to comply personal and operating hygiene in foood handling.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), s. 180--185. ISBN 978-80-7627-006-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Essential oil yield, composition, bioactivity and leaf morphology of Juniperus oxycedrus L. from Bulgaria and Serbia
Semerdjieva, Ivanka B. -- Zheljazkov, Valtcho D. -- Radoukova, Tzenka -- Radanovič, Dragoja -- Markovič, Tibor -- Dincheva, Ivayla N. -- Stoyanova, A. -- Astatkie, Tess -- Kačániová, Miroslava
Essential oil yield, composition, bioactivity and leaf morphology of Juniperus oxycedrus L. from Bulgaria and Serbia. In Biochemical systematics and ecology. 84, (2019), s. 55--63. ISSN 0305-1978.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Makovický, Pavol -- Makovický, Peter -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), s. 572--574. ISSN 0367-8318.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Tkachenko, Olena
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 22. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador
Fernández, Eloy Cusimamani -- Espinel Jara, Viviana Margarita -- Gordillo Alarcón, Salomé Alice -- Castillo-Andrade, Rocio -- Žiarovská, Jana -- Zepeda-Del Valle, Juan M. -- Lara-Reimers, Eduardo A.
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador. In Agrociencia. 53, 5 (2019), s. 797--810. ISSN 1405-3195.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí
Pechočiaková Svitačová, Eva
Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 92 s. ISBN 978-80-552-1964-6.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Etnobotanika na Slovensku: minulosť a/alebo budúcnosť: Ethnobotany in Slovakia: past and/or future
Fehér, Alexander
Etnobotanika na Slovensku: minulosť a/alebo budúcnosť: Ethnobotany in Slovakia: past and/or future. In ELIÁŠ, P. Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019, s. 12. ISBN 978-80-552-2032-1 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances
Cehula, Marcela -- Juríková, Tünde -- Žiarovská, Jana -- Mlček, Jiří -- Kyseľ, Matúš
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 490--496. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Živčák, Marek
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean. In Water. 11, 3 (2019), s. 3. ISSN 2073-4441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine
Horská, Elena -- Moroz, Serhiy -- Poláková, Zuzana -- Nagyová, Ľudmila -- Paska, Ihor
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine. In Equilibrium. 14, 2 (2019), s. 341--357. ISSN 1689-765X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of mountain pastures quality forming the landscape archetype in Western Carpathians
Novák, Ján -- Hreško, Juraj -- Vadel, Ľuboš
Evaluation of mountain pastures quality forming the landscape archetype in Western Carpathians. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 1 (2019), s. 111--119. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of quantitative parameters of the soil units on the basis of the modeling water erosion in the basin of the river Myjava, Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gacko, Igor -- Mokrá, Alexandra
Evaluation of quantitative parameters of the soil units on the basis of the modeling water erosion in the basin of the river Myjava, Slovakia.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 153. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 1--4. ISSN 1336-5452.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of the content of pigments and total sugars in ground sweet paprika
Rehuš, Marián -- Valšíková-Frey, Magdaléna
Evaluation of the content of pigments and total sugars in ground sweet paprika. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 700--705. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves
Hozáková, Katarína -- Bujko, Jozef -- Vavrišínová, Klára -- Žitný, Július
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves. In Agriculture and Forestry. 65, 1 (2019), s. 223--232. ISSN 0554-5579.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam
Gacko, Igor -- Jurík, Ľuboš -- Manina, Martin
Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 47--58. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Evaluation of transfer of heavy metals from the soil into the edible parts of bean
Timoracká, Mária -- Harangozo, Ľuboš -- Musilová, Janette -- Micová, Marianna
Evaluation of transfer of heavy metals from the soil into the edible parts of bean. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 187--194. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Koristek, Ján
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 48--51. ISSN 1221-5287.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre. In Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?. Minsk: A. N. Varaksin, 2019, s. 24. ISBN 978-985-7220-23-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium
Gombár, Miroslav -- Vagaská, Alena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Czán, Andrej -- Kmec, Jan
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium. In Coatings. 9, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2079-6412.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass
Dabrowski, Piotr -- Baczewska-Dąbrowska, A.H. -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Golcev, Vasilij -- Paunov, M. -- Rapacz, Marcin -- Wójcik-Jagla, Magdalena -- Pawluśkiewicz, Bogumiła -- Baba, Wojciech -- Brestič, Marián
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass. In Sensors. 19, 12 (2019), s. 12. ISSN 1424-3210.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids
Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Tomka, Marián -- Židek, Radoslav -- Halo, Marko -- Ivanič, Peter -- Greń, Agnieszka -- Formicki, Grzegorz -- Stachanczyk, Katarzyna -- Lukáč, Norbert -- Massanyi, Peter
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids. In Reproduction in domestic animals. 54, 2 (2019), s. 150--159. ISSN 0936-6768.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 65. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 547--552. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products
Ubrežiová, Iveta -- Kráľová, Tatiana -- Kozáková, Jana
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 538--546. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 6 (2019), s. 131--133. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 151--153. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 5 (2019), s. 104--105. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 1 (2019), s. 9--10. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 3 (2019), s. 56--57. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 2 (2019), s. 33--35. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 4 (2019), s. 82--83. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Farebné zmeny rastlinných nápojov vo farebnom systéme CIE L*a*b*: Colour changes of the plant-based beverages in CIE L*A*B* colour system
Durec, Ján -- Tobolková, Blanka -- Kolek, Emil -- Kozelová, Dagmar
Farebné zmeny rastlinných nápojov vo farebnom systéme CIE L*a*b*: Colour changes of the plant-based beverages in CIE L*A*B* colour system.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 103--107. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.
článek v elektronickém zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Kubinec, Róbert -- Janíček, Martin
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 81--89. ISSN 1337-9984.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 210--217. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Jonczak, Jerzy -- Juriga, Martin
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 5 (2019), s. 149--164. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Finančná a poistná matematika ako súčasť matematického univerzitného vzdelávania: Financial and insurance mathematics as a part of mathematics university education
Hornyák Gregáňová, Radomíra
Finančná a poistná matematika ako súčasť matematického univerzitného vzdelávania: Financial and insurance mathematics as a part of mathematics university education.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 23--28. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Araújo, Walter Santos de -- Kollár, Ján
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), s. 223--226. ISSN 0164-7954.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy
Ďúranová, Hana -- Požgajová, Miroslava -- Novotová, Marta -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), s. 160--165. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Fitoekstrakty i probiotiki dlja povyšenija mikrobiologičeskoj stojkosti i antioksidantnnoj aktivnosti chlebobuločnych izdelij = The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Kovaleva, Anna Velerievna -- Brindza, Jan -- Dovger, Oksana Pavlovna -- Lopata, Karina Mikhailovna -- Lazurina, Ludmila Petrovna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Fitoekstrakty i probiotiki dlja povyšenija mikrobiologičeskoj stojkosti i antioksidantnnoj aktivnosti chlebobuločnych izdelij = The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 55, 2 (2019), s. 82--87. ISSN 2219-8466.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots
Matvieieva, N. A. -- Drobot, K. A. -- Duplij, V. P. -- Ratushniak, Yakiv -- Shakhovsky, Anatolij -- Kyrpa-Nesmiian, Tetiana -- Mickevicius, Saulius -- Brindza, Jan
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots. In Preparative Biochemistry and Biotechnology. 49, 1 (2019), s. 82--87. ISSN 1082-6068.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Tomková, Mária -- Čurlej, Jozef -- Chrenek, Peter
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), s. 65--68. ISBN 978-86-7520-468-8.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Food/bio/tech: book of abstracts of the 14th international scientific conference organized by the Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agriculture in Nitra, hotel Viliam Fraňo, Nitra - Dolné Krškany, Slovak Republic, September 16-18, 2019
Kňazovická, Vladimíra -- Belej, Ľubomír -- Čapla, Jozef -- Hollý, Dominik -- Maruniaková, Nora -- Kolesárová, Adriana
Food/bio/tech: book of abstracts of the 14th international scientific conference organized by the Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agriculture in Nitra, hotel Viliam Fraňo, Nitra - Dolné Krškany, Slovak Republic, September 16-18, 2019. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 s. ISBN 978-80-552-2038-3.
sborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Formovanie digitálnych kompetencií pomocou aktívnej podpory informálneho vzdelávania ako prostriedok motivácie študentov na vzdelávanie a samovzdelávanie
Fuska, Jakub -- Jedličková, Ľubica
Formovanie digitálnych kompetencií pomocou aktívnej podpory informálneho vzdelávania ako prostriedok motivácie študentov na vzdelávanie a samovzdelávanie. Závěrečná práce. 2019. 30 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Frakcionácia a riziko bioprístupnosti vybraných ťažkých kovov z pôdy pre cukrovú repu = Fractionation and risk of bioavailability of selected heavy metals in agricultural land for sugar beet
Urminská, Jana -- Ondrišík, Peter
Frakcionácia a riziko bioprístupnosti vybraných ťažkých kovov z pôdy pre cukrovú repu = Fractionation and risk of bioavailability of selected heavy metals in agricultural land for sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 11 (2019), s. 362--366. ISSN 1210-3306.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 218. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption
Durec, Ján -- Kozelová, Dagmar -- Matejková, Eva -- Fikselová, Martina -- Jakabová, Silvia
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 251--257. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems
Réh, Roman -- Igaz, Rastislav -- Krišťák, Ľuboš -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Božiková, Monika -- Kučerka, Martin
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems. In Materials. 12, 8 (2019), s. 8. ISSN 1996-1944.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education
Országhová, Dana
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education.  In Modern technologies in education. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. (2019), s. 84--105. ISBN 978-83-946765-5-1. URL: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/mono2019_2.pdf.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Fyziologické škvrnitosti
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia
Ubrežiová, Iveta -- Urbánová, Mária
Gender differences in consumer preferences when buying dairy products in Slovakia and Russia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 720--729. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Gene flow and diversity in local red deer populations
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Gene flow and diversity in local red deer populations.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), s. 61. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 39. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting
Žiarovská, Jana -- Padilla-González, Guilllermo F. -- Vichmannová, Iva -- Fernández, Eloy Cusimamani
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting. In Plant Physiology and Biochemistry. 141, (2019), s. 183--192. ISSN 0981-9428.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 294--300. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato
Li, Daxing -- Zhang, Tianpeng -- Wang, Mengwei -- Liu, Yang -- Brestič, Marián -- Chen, Tony H.H. -- Yang, Xinghong
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato. In Frontiers in Plant Science. 9, (2019), s. 2019. ISSN 1664-462X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), s. 60. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena
Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 81 s. ISBN 978-80-552-1977-6.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Genetické technológie rastlín
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika
Genetické technológie rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 198 s. ISBN 978-80-552-1963-9.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds
Grilz-Seger, Gertrud -- Neuditschko, Markus -- Ricard, Anne -- Velie, Brandon -- Lindgren, Gabriella -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Marko -- Horná, Michaela -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds. In Genes. 10, 7 (2019), s. 1--23. ISBN 2073-4425 online.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium
Moravčíková, Nina -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Kasarda, Radovan
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 576--580. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Drábeková, Janka
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 5--11. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia
Tóth, Attila -- Lohrberg, Frank -- Timpe, Axel
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia. 1. vyd. Aachen : RWTH Aachen University, 2019. 23 s.
skripta a učebniceSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo
Baláži, Andrej -- Sirotkin, Alexander -- Földešiová, Martina -- Makovický, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Makovický, Pavol -- Chrenek, Peter
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo. In Theriogenology. 127, (2019), s. 72--79. ISSN 0093-691X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Makovický, Pavol -- Gálisová Čopíková, Miroslava -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), s. 257--263. ISSN 2251-628X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L.
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Bošeľová, Danka -- Kyseľ, Matúš
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), s. 30--36. ISSN 1336-5266.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Harmful heavy metals in forest soil and fruit growing in environmentally loaded region of Slovakia
Vollmannová, Alena -- Bajčan, Daniel -- Zupka, Stanislav -- Medvecký, Michal -- Daniel, Ján
Harmful heavy metals in forest soil and fruit growing in environmentally loaded region of Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 723--730. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 83--93. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Demová, Ivana -- Ferencová, Jana -- Hauptvogl, Martin -- Brestič, Marián
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. (2019), s. 17. ISSN 1213-6670.
článek v odborném periodikuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Grilz-Seger, Gertrud -- Druml, Thomas -- Neuditschko, Markus -- Dobretsberger, Maximilian -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), s. 1--17. ISSN 1471-2164.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques. Kostelec na Haně: JOLA, 2019. 2 s.
sborníkPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 11.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie bezpečnosti zamestnanca na pracovisku = Safety assessment employees in the workplace
Róna, Zdenko -- Kotus, Martin -- Lilko, Ján -- Fačkovcová, Mária
Hodnotenie bezpečnosti zamestnanca na pracovisku = Safety assessment employees in the workplace. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 247--254. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 128--135. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), s. 20--26. ISSN 0139-7265.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie sucha pomocou meteorologických indexov pre lokalitu Nitra = Regional drought assessment based on the meteorological indices for locality Nitra
Šurda, Peter -- Rončák, Peter -- Vitková, Justína -- Tárník, Andrej
Hodnotenie sucha pomocou meteorologických indexov pre lokalitu Nitra = Regional drought assessment based on the meteorological indices for locality Nitra. In Acta hydrologica slovaca. 20, 1 (2019), s. 63--73. ISSN 1335-6291.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie súprav na extrakciu DNA zo vzoriek potravín: Evaluation of kits for DNA extraction from the food sample
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia
Hodnotenie súprav na extrakciu DNA zo vzoriek potravín: Evaluation of kits for DNA extraction from the food sample.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 27--31. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hodnotenie texturálnych vlastností spišských párkov = Evaluation of the textural properties of Spiš Frankfurters
Belej, Ľubomír -- Golian, Jozef -- Čurlej, Jozef -- Bobko, Marek
Hodnotenie texturálnych vlastností spišských párkov = Evaluation of the textural properties of Spiš Frankfurters. In Maso. 30, 1 (2019), s. 41--43. ISSN 1210-4086.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding
Žitňák, Miroslav -- Morvai, Peter -- Fusková, Ivana
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 329--335. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus
Geherová, Katarína -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Pintér, Eduard
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 196--205. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hodnotenie vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom miestnych samospráv (na príklade Slovenskej republiky): The evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic)
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva -- Ágh, Peter
Hodnotenie vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom miestnych samospráv (na príklade Slovenskej republiky): The evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic).  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 369--377. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Honey: food or medicine? A comparative study between Slovakia and Romania
Šedík, Peter -- Pocol, Cristina Bianca -- Horská, Elena -- Fiore, Mariantonietta
Honey: food or medicine? A comparative study between Slovakia and Romania. In British food journal. 121, 6 (2019), s. 1281--1297. ISSN 0007-070X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii. (2019), s. 140--155.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva: Rosijskij universitet družby narodov, 2019, s. 138--141. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Horniny miléniového pomníka na Zobore pri Nitre
Jahn, Ján -- Fehér, Alexander
Horniny miléniového pomníka na Zobore pri Nitre. In Zpravodaj České geologické společnosti. 29, (2019), s. 41--45.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 185--191. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy -- Uzarowicz, Lukasz -- Stępień, Wojciech
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. In Geoderma. 342, (2019), s. 75--84. ISSN 0016-7061.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Hruškovec americký a jeho využitie v potravinárstve
Durec, Ján -- Kozelová, Dagmar -- Fikselová, Martina -- Popadič, Ján
Hruškovec americký a jeho využitie v potravinárstve.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 91--98. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska: Hydrologic -hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska: Hydrologic -hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), s. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Hydromechanika: praktické cvičenia
Kaletová, Tatiana -- Arifjanov, Aybek M.
Hydromechanika: praktické cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 161 s. ISBN 978-80-552-2007-9.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 359--362. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Brestič, Marián -- Raza, Muhammad Ali -- Pang, Ting -- Langham, Derald Ray -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Ahmed, Shoaib -- Wen, Bingxiao -- Gao, Yang -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment. In Science of the Total Environment. 658, (2019), s. 626--637. ISSN 0048-9697.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Baláži, Andrej -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells. In Bioimplantologie. Brno: MSD, 2019, s. 57. ISBN 978-80-7392-307-5 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Bauer, Miroslav -- Chrenek, Peter
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), s. 16. ISBN 978-86-7520-468-8.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde -- Brindza, Jan
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 24--29. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Changes of soil moisture trends
Tárník, Andrej -- Tárníková, Mária
Changes of soil moisture trends.  In Multidirectional research in agriculture, forestry and technology. Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. (2019),
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi
Hudec, Kamil -- Kičinová, Jana -- Mihók, Milan
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 376--388. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Characteristics of textural and sensory properties of Oštiepok cheese
Zajác, Peter -- Martišová, Patrícia -- Čapla, Jozef -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Characteristics of textural and sensory properties of Oštiepok cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 116--130. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Charakteristiky prieduchov listov rôznych odrôd Vitis vinifera pestovaných na juhozápadnom Slovensku = Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia
Pauková, Žaneta
Charakteristiky prieduchov listov rôznych odrôd Vitis vinifera pestovaných na juhozápadnom Slovensku = Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 120--123. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Chémia vody
Harangozo, Ľuboš -- Stanovič, Radovan -- Tóth, Tomáš
Chémia vody. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 93 s. ISBN 978-80-552-2048-2.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Chemické laboratórne techniky II: príprava roztokov a základné laboratórne výpočty
Tóth, Tomáš -- Lazor, Peter -- Trebichalský, Pavol -- Harangozo, Ľuboš -- Šnirc, Marek -- Stanovič, Radovan
Chemické laboratórne techniky II: príprava roztokov a základné laboratórne výpočty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 70 s. ISBN 978-80-552-2047-5.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Chleb, obogaščnnyj biologičeski aktivnoj dobavkoj na osnove poroška vodorosli Danaliella salina = Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Bondareva, Varvara Ivanovna
Chleb, obogaščnnyj biologičeski aktivnoj dobavkoj na osnove poroška vodorosli Danaliella salina = Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 57, 4 (2019), s. 67--70. ISSN 2219-8466.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kovár, Marek -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines. In Eucarpia Leafy Vegetables 2019. Kostelec na Haně: JOLA, 2019, s. 101. ISBN 978-80-86636-57-3 (brož.).
článek ve sborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax
Bokor, Peter
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax. In Agromanuál. 14, 5 (2019), s. 36--38. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Choroby repky ozimnej v období dozrievania
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v období dozrievania. In Repka. 8, (2019), s. 12--15. ISSN 0231-6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Identification and antibiotic susceptibility of bacterial microbiota of freshwater fish
Kluga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita
Identification and antibiotic susceptibility of bacterial microbiota of freshwater fish. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 408--414. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing
Zeleňáková, Lucia -- Fikselová, Martina -- Žiarovská, Jana -- Kolesárová, Anna -- Jurčaga, Lukáš
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1098--1102. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Identification of in vitro effect of 4-octylphenol on the basal and human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated secretion of androgens and superoxide radicals in mouse Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Kováčiková, Eva -- Massanyi, Peter -- Forgács, Z. -- Lukáč, Norbert
Identification of in vitro effect of 4-octylphenol on the basal and human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated secretion of androgens and superoxide radicals in mouse Leydig cells. In Journal of environmental science and health. Part A. 54, 8 (2019), s. 757--767. ISSN 1093-4529.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Strnál, Michal
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu. In Kontexty kultúry a turizmu. 12, 2 (2019), s. 111--126. ISSN 1337-7760.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Identifikácia nemäsových živočíšnych bielkovín: Identification of non-meat proteines
Drdolová, Zuzana -- Benešová, Lucia -- Golian, Jozef
Identifikácia nemäsových živočíšnych bielkovín: Identification of non-meat proteines.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 281--287. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Identifikácia živočíšnych druhov pomocou MEAT 5.0 LCD Kitu vo vybraných mliečnych výrobkoch: Identification of animal species by MEAT 5.0 LCD Kit in selected milk products
Benešová, Lucia -- Martišová, Patrícia -- Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Semjon, Boris
Identifikácia živočíšnych druhov pomocou MEAT 5.0 LCD Kitu vo vybraných mliečnych výrobkoch: Identification of animal species by MEAT 5.0 LCD Kit in selected milk products.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 206--527. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows
Gašparík, Matúš -- Ducháček, Jaromír -- Stádník, L. -- Tančin, Vladimír
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows. In Scientia agriculturae bohemica. 50, 2 (2019), s. 80--88. ISSN 1211-3174.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Impact of biochar reapplication on physical soil properties
Tárník, Andrej
Impact of biochar reapplication on physical soil properties.  In WMCAUS 2019 - World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha : WMCAUS. (2019), s. 563.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials
Šolc, Marek -- Kotus, Martin -- Grambálová Eva, -- Kliment, Juraj -- Palfy, Pavol
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 760--767. ISSN 2657-5450.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Jančo, Ivona -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Harangozo, Ľuboš
Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), s. 1--6. ISSN 2644-4747.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Impact of load on blood electrolytes in horses
Čupka, Peter -- Kováčik, Anton -- Halo, Marko -- Polyaková, L.
Impact of load on blood electrolytes in horses.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 18. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Impact of sugar beet seed priming on molasses components, sugar content and technological white sugar yield
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Lešniewska, Joanna
Impact of sugar beet seed priming on molasses components, sugar content and technological white sugar yield. In Plant, soil and environment. 65, 1 (2019), s. 41--45. ISSN 1214-1178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Impact of various moisture regime on selected growth-production characteristics of Medicago sativa L. and Trifolium pratense L.
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Impact of various moisture regime on selected growth-production characteristics of Medicago sativa L. and Trifolium pratense L. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 2 (2019), s. 52--57. ISBN 1336-9245 (online).
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), s. 319--330. ISSN 1644-2296.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Implementácia procesnej FMEA na proces výroby produktu = Implementation of process FMEA on product production process
Bujna, Marián -- Hrnčár, Slavomír
Implementácia procesnej FMEA na proces výroby produktu = Implementation of process FMEA on product production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 39--45. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
In vitro effects of isoquercitrin on selected vitality markers of bovine spermatozoa
Benko, Filip -- Greifová, Hana -- Tvrdá, Eva
In vitro effects of isoquercitrin on selected vitality markers of bovine spermatozoa. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), s. 18--23. ISSN 2644-4747.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gierus, M. -- Gálik, Branislav
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 23--28. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
In vitro response of human ovarian cancer cells to dietary bioflavonoid isoquercitrin
Michalcová, Katarína -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Halenár, Marek -- Tvrdá, Eva -- Kováčiková, Eva -- Vašíček, Jaromír -- Chrenek, Peter -- Baldovská, Simona -- Sanislo, Ľuboslav -- Kren, Vladimír -- Kolesárová, Adriana
In vitro response of human ovarian cancer cells to dietary bioflavonoid isoquercitrin. In Journal of environmental science and health. Part B. (2019), s. 2019. ISSN 0360-1234.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia
Gayibova, Sabina -- Ivanišová, Eva -- Árvay, Július -- Hŕstková, Miroslava -- Slávik, Marek -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Tóth, Tomáš -- Kačániová, Miroslava -- Aripov, Takhir
In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1281--1289. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids
Šebesta, Martin -- Kolenčík, Marek -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Smilek, Jiří -- Kalina, Michal -- Diviš, Pavel -- Pavúk, Milan -- Miglierini, Marcel -- Kratošová, Gabriela -- Matúš, Peter
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 3024--3030. ISSN 1533-4880.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Increasing of selenium content and qualitative parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) after its foliar application
Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Adamec, Samuel -- Hegedűs, Ondrej -- Mezeyová, Ivana
Increasing of selenium content and qualitative parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) after its foliar application. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 351--358. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Kmeť, Peter -- Margetín, Milan
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), s. 12--14. ISSN 1336-4715.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Influence of biochar from paper fiber sludge and cereal husks on soil water content
Igaz, Dušan -- Tárník, Andrej
Influence of biochar from paper fiber sludge and cereal husks on soil water content. In SGEM 2019. (2019), s. 247--252.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Influence of bisphenols on leyding cells viability in vitro
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Lukáč, Norbert
Influence of bisphenols on leyding cells viability in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 27. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect
Malaga-Toboła, Urszula -- Lapka, Mariuzs -- Tabor, Sylwester -- Nieslony, Adam -- Findura, Pavol
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect. In International agrophysics. 33, 3 (2019), s. 337--345. ISSN 0236-8722.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií
Látečková, Anna -- Bigasová, Zuzana -- Škorecová, Emília -- Stabingis, Linas
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 56--62. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve
Valach, Maroš -- Cifranič, Michal
Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 395--402. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila -- Štěpánková, Roberta
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 212--216. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Interactions between surrounding landscape biodiversity and temporal rivers: ecosystem services in agricultural and natural landscapes in Mediterranean environments - case study of the Caia river
Kaletová, Tatiana -- Castanho, Rui Alexandre -- Callardo, José Martín -- Loures, Luis -- Cabezas, José -- Fernández-Pozo, Luis -- Naranjo Gómez, José Manuel -- Lousada, Sergio -- Escorcio, Patricia -- Pinto-Gomes, Carlos -- Raposo, Mauro
Interactions between surrounding landscape biodiversity and temporal rivers: ecosystem services in agricultural and natural landscapes in Mediterranean environments - case study of the Caia river.  In The international congress on sustainable development public management and territorial governance. Dąbrowa Górnicza : WSB University. (2019), s. 48. ISBN 978-83-65621-57-3.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 22--27. ISSN 1211-1678.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov
Čerňanský, Peter -- Tóth, Ladislav
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 147--149. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Introduction to precipitation runoff process and soil erosion risk analysis in a specific area of interest to design control measures
Aydin, Elena -- Antal, Jaroslav
Introduction to precipitation runoff process and soil erosion risk analysis in a specific area of interest to design control measures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 2 (2019), s. 44--50. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds
Shelepova, O. V. -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 280--286. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective
Jurík, Ľuboš -- Halászová, Klaudia -- Pokrývková, Jozefína -- Rehák, Štefan
Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. s. 81--96. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
kapitola v knizeVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York : American Institute of Physics. (2019), s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5. URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114776.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville : AIP Publishing. (2019), ISBN 978-073541858-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ispoľzovanie ekstrakta mikrovodorosli Dunaliella salina v technologii želejno-fruktovogo marmelada = Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Ispoľzovanie ekstrakta mikrovodorosli Dunaliella salina v technologii želejno-fruktovogo marmelada = Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology. In Food Industry. 4, 2 (2019), s. 14--19. ISSN 2500-1922.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ispoľzovanie fermentirovannovo zerna grečichi v chlebopečenii = The use of fermented buckwheat in baking
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Brindza, Jan -- Šajapova, L.V. -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva
Ispoľzovanie fermentirovannovo zerna grečichi v chlebopečenii = The use of fermented buckwheat in baking. In Innovacionnye technologii v piščevoj promyšlennosti: nauka, obrazovanije i proizvodstvo. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2018, s. 73--77.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22
Bedlovičová, Zdenka -- Englerová, Karolína -- Nemcová, Radomíra -- Kačániová, Miroslava
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 87. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
článek ve sborníkuPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Jakon - plodina z ríše Inkov
Illéš, Ladislav -- Novák, Ján -- Fernández, Eloy Cusimamani
Jakon - plodina z ríše Inkov. Nitra : Garmond, 2019. 117 s. ISBN 978-80-89703-65-4.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania
Ducsay, Ladislav
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 10--11.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra. In Sankt-Peterburgskij obrazovateľnyj vestnik. 1 (2019), s. 47--54. ISSN 2587-5973.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra. In Jemná mechanika a optika. 64, 6 (2019), s. 171--174. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading. In KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 31--40. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kombucha tea beverage: Microbiological characteristic, antioxidant activity, and phytochemical composition
Ivanišová, Eva -- Meňhartová, Kristína -- Terentjeva, Margarita -- Godočiková, Lucia -- Árvay, Július -- Kačániová, Miroslava
Kombucha tea beverage: Microbiological characteristic, antioxidant activity, and phytochemical composition. In Acta alimentaria. 48, 3 (2019), s. 324--331. ISSN 0139-3006.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno
Ailer, Štefan
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno. In Vinič a víno. 19, 3 (2019), s. 86--87. ISSN 1335-7514.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums
Koczák, Peter -- Kubík, Ľubomír
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 141--150. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Koncentrácia organických látok a kyslíka vo vode Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Čeryová, Terézia
Koncentrácia organických látok a kyslíka vo vode Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 90 s. ISBN 978-80-552-2004-8.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Konferencia o riadení rizík v agrosektore pritiahla pozornosť odborníkov, politikov aj médií
Adam, Štefan
Konferencia o riadení rizík v agrosektore pritiahla pozornosť odborníkov, politikov aj médií. Lužianky, NPPC : (2018),
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Práce zverejnené na internete2019Podrobnosti
Konštrukcia vozidiel
Tulík, Juraj -- Jablonický, Juraj
Konštrukcia vozidiel. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-2016-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 99--107. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 121--127. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Margetín, Milan -- Makovický, Pavol -- Luptáková, Lucia -- Nagy, Melinda -- Janíček, Martin
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems
Margetín, Milan -- Horečná, Zuzana -- Janíček, Martin -- Nagy, Melinda -- Makovický, Pavol
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems. In Agritech science. 13, 3 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kvantitatívne parametre osiva Tulsi
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Mňahončáková, Erika
Kvantitatívne parametre osiva Tulsi. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 41. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 217--223. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 216--223. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 157. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 257--276. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being. In Journal of Landscape management. 10, 1 (2019), s. 5--10. ISSN 1804-2821.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Legislatíva v cestnej doprave
Uhrinová, Daniela -- Hujo, Ľubomír
Legislatíva v cestnej doprave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-1995-0.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
LE:Notre Forum, Zahřeb
Tóth, Attila
LE:Notre Forum, Zahřeb. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 4. ISSN 1211-1678.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Lepšie časy pre biopásy?
Sládeček, Tomáš -- Slamečka, Jaroslav -- Vozár, Ľuboš
Lepšie časy pre biopásy?. In Naše poľovníctvo. 16, 2 (2019), s. 6--9. ISSN 1336-5568.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure
Capcarová, Marcela -- Binkowski, Łukasz J. -- Stawarz, Robert -- Schwarczová, Loreta -- Massanyi, Peter
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), s. 404--411. ISSN 0163-4984.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Levisticum officinale and its effects on bovine spermatozoa activity
Tvrdá, Eva -- Varga, Anikó -- Slávik, Marek -- Árvay, Július
Levisticum officinale and its effects on bovine spermatozoa activity. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1212--1216. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 15. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Ondruška, Ľubomír -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), s. 1--10. ISSN 1212-1819.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Loss rates of honey bee colonies during winter 2017/18 in 36 countries participating in the COLOSS survey, including effects of forage sources
Gray, Alison -- Brodschneider, Robert -- Adjlane, Noureddine -- Ballis, Alexis -- Brusbardis, Valters -- Charriere, Jean-Daniel -- Chlebo, Róbert -- Coffey, Mary F. -- Cornelissen, Bram -- Costa, Cristina Amaro -- Csáki, Tamás -- Dahle, Bjorn -- Danihlík, Jiří -- Dražić, M. -- Evans, Garth -- Fedoriak, Mariia -- Forsythe, Ivan -- Graaf, Dirk de -- Gregorc, Aleš -- Johannesen, Jes -- Kauko, Lassi -- Kristiansen, Preben -- Martikkala, Maritta -- Martín-Hernández, Raquel -- Medina-Flores, Carlos Aurelio -- Mutinelli, Franco -- Patalano, Solenn -- Petrov, P. Plamen -- Raudmets, Aivar -- Ryzhikov, Vladimir A. -- Simon-Delso, Noa -- Stevanovic, Jevrosima -- Topolska, Grażyna -- Uzunov, Aleksandar -- Vejsnaes, Flemming -- Williams, Antony -- Zammit-Mangion, Marion -- Soroker, Victoria
Loss rates of honey bee colonies during winter 2017/18 in 36 countries participating in the COLOSS survey, including effects of forage sources. In Journal of apicultural research. Cardiff: International Bee Research Association, 2019, s. 479--485.
článek ve sborníkuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro
Tokárová, Katarína -- Vašíček, Jaromír -- Jurčík, Rastislav -- Baláži, Andrej -- Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Chrenek, Peter -- Capcarová, Marcela
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), s. 459--466. ISSN 0360-1234.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1106--1110. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance
Vandana, B. -- Syamala, P. -- Venugopal, D. Sri -- Sk, S. R. K. Imran -- Venkateswarlu, B. -- Jagannatham, M. -- Kolenčík, Marek -- Illa, Ramakanth -- Dumpla, Ravikumar -- Sunil, B. Ratna
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance. In Bulletin of materials science. 42, 3 (2019), s. 2019. ISSN 0250-4707.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 686--691. ISSN 0367-8318.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Malí vysokoškoláci vyrábali sviečky z medzistienok
Kňazovická, Vladimíra -- Záhoráková, Lujza -- Chosraviová, Renáta
Malí vysokoškoláci vyrábali sviečky z medzistienok. In Včelár. 93, 8 (2019), s. 166--167. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie
Macák, Miroslav
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 28--33. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mapping of occurrence and population dynamics of invasive plant species Heracleum mantegazzianum in the agricultural landscape: Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine
Pauková, Žaneta -- Kaprálová, Radka -- Hauptvogl, Martin
Mapping of occurrence and population dynamics of invasive plant species Heracleum mantegazzianum in the agricultural landscape: Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 671--677. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína -- Švec, Miroslav
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1200--1222. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Mäsová úžitkovosť kurčiat z ekologického chovu: Mat performance of organic chickens
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Pavelková, Adriana -- Císarová, Miroslava -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav
Mäsová úžitkovosť kurčiat z ekologického chovu: Mat performance of organic chickens.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), s. 19--24. ISBN 978-80-7627-006-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 24. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 24. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Horňák, Dominik -- Srnánek, Rastislav -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan
Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 53--59. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines
Jablonický, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Tulík, Juraj -- Polerecký, Ján
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines. In: Biofuels. London: Intech Open, 2019. s. 67--80. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan -- Poráčová, Jana -- Milerski, Michal -- Makovický, Peter
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), s. 957--961. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Medy - selektívne k niektorým biologicky hodnotným zložkám = Honey - some of its biological valuable substances
Haščík, Peter -- Čuboň, Juraj -- Pavelková, Adriana -- Dvorská, E.
Medy - selektívne k niektorým biologicky hodnotným zložkám = Honey - some of its biological valuable substances. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 33--34. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Medy a ich súvislosť k flavonoidným látkam, farbivám
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Medy a ich súvislosť k flavonoidným látkam, farbivám. In Slovenský včelár. 93, 3 (2019), s. 3--4.
článek v odborném periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: krátky úvod
Jedličková, Ľubica
Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: krátky úvod. In Itlib. 23, 1 (2019), s. 38--40. ISSN 1335-793X.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups
Žitňanský, Ján -- Žarnovský, Jozef -- Kotus, Martin
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 259--265. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia
Musilová, Janette -- Trebichalský, Pavol -- Jančo, Ivona -- Tóth, Tomáš -- Šnirc, Marek
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 753--760. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mestský ovocný sad
Mezey, Ján
Mestský ovocný sad. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 26--27. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Metabolizmus bioaktívnych látok: (repetitórium)
Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela
Metabolizmus bioaktívnych látok: (repetitórium). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 s. ISBN 978-80-552-2021-5.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Metal concentrations in archaeological and contemporary mussel shells (Unionidae): Reconstruction of past environmental conditions and the present state
Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Przystupińska, Anna -- Ożgo, Małgorzata -- Massanyi, Peter
Metal concentrations in archaeological and contemporary mussel shells (Unionidae): Reconstruction of past environmental conditions and the present state. In Chemosphere. 228, (2019), s. 756--761. ISSN 0045-6535.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies
Čakovská, Barbora -- Bihuňová, Mária -- Hansen, Preben -- Marcheggiani, Ernesto -- Galli, Andrea
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies. In: CyberParks - the interface between people, places and technology. Cham: Springer, 2019. s. 251--261. ISBN 978-3-030-13416-7 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress
Gerši, Zuzana -- Zimová, Mária -- Boszorádová, Eva -- Matušíková, Ildikó -- Ražná, Katarína -- Moravčíková, Jana
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress. Oeiras : ITQB Universidade Nova de Lisboa. (2019), URL: https://iplanta.univpm.it/sites/iplanta.univpm.it/files/Lisbona/3rd%20iPLANTA%20conference%20Oreias%20book%20of%20posters%20abstracts.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic
Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava
Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 95--101. ISSN 1221-5287.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment
Kačániová, Miroslava -- Kluz, C. -- Puchalski, Czeslaw -- Mellen, Martin -- Vukovic, Nenad -- Haščík, Peter -- Kunová, Simona
Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment. In Modern Concepts & Developments in Agronomy. 4, 1 (2019), s. 1--7. ISSN 2637-7659.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 162. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila -- Zeleňáková, Lucia
Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 48--49.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412
Bino, Eva -- Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, s. 85--86. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiota of different wine grape berries
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 174--181. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských medov: Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey
Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava -- Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských medov: Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 69--76. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mikrobiologické aspekty produkcie surového kravského mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologické aspekty produkcie surového kravského mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 24. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link
Felšöciová, Soňa -- Tančinová, Dana -- Rybárik, Ľubomír -- Mašková, Zuzana -- Kačániová, Miroslava
Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 93 s. ISBN 978-80-552-1975-2.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Milk product packaging features as the key factor of successful canvassing techniques. In Economic science for rural development. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2019, s. 338--345. ISBN 978-9984-48-321-4 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mimokoreňová výživa
Vicianová, Mária
Mimokoreňová výživa. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), s. 9--15. ISSN 1337-9984.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý . In Liečivé rastliny. 56, 2 (2019), s. 1--4. ISSN 1335-9878.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mitigation measures for ammonia emissions reduction from agriculture in the Slovak Republic
Tonhauzer, Kristína -- Szemesová, Janka -- Šiška, Bernard
Mitigation measures for ammonia emissions reduction from agriculture in the Slovak Republic.  In 8th International symposiumon non-CO2 greenhouse gases (NCGG8). Utrecht : VVM - the Dutch Association of Environmental Professionals. (2019), URL: https://www.ncgg.info/ncgg8/proceedings.
článek v elektronickém zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Mlieko a mliečne výrobky - praktické rady pre spotrebiteľov
Golian, Jozef -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Benešová, Lucia
Mlieko a mliečne výrobky - praktické rady pre spotrebiteľov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 80 s. ISBN 978-80-552-2020-8.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen
Kopal, Ivan -- Vršková, Juliana -- Ondrušová, Darina -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Koleničová, Z.
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 616--628. ISSN 0933-5137.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Palšová, Lucia -- Melichová, Katarína -- Melišková, Ina
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), s. 1--19. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Modelling of the water movement in the soil-posible tool for protection of ground water
Antal, Jaroslav -- Aydin, Elena
Modelling of the water movement in the soil-posible tool for protection of ground water. In 54th Croatian & 14th international symposium on agriculture. Osijek-Baranja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019, s. 12. ISSN 2459-5543.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov
Dobošová, Ľudmila -- Gurčík, Ľubomír
Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 132 s. ISBN 978-80-552-1999-8.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín
Kovár, Marek
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín. In Roľnícke noviny. 7, (2019), s. 4--5.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Moderné technológie pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 12.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Modulatory activity of Calendula officinalis plant extract on human ovarian granulosa HGL5 cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína
Modulatory activity of Calendula officinalis plant extract on human ovarian granulosa HGL5 cells in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 32. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Yildirim, Kadir -- Pinar, Nur Münevver -- Demirci, Betül -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease. In Molecules. 24, 722 (2019), s. 2019. ISSN 1420-3049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín
Rozák, Július -- Gálová, Zdenka -- Glasa, Miroslav
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-2002-4.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam -- Novotná, Beáta -- Tátošová, Lucia
Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content. In Journal of Ecological Engineering. 20, 1 (2019), s. 34. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna -- Lacko-Bartošová, Lucia
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 63--67. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Fatrcová Šramková, Katarína -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 497--506. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens
Bleha, Roman -- Shevtsová, Tatiana -- Kružik, Vojtěch -- Brindza, Jan -- Sinica, Andrej
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), s. 1--8. ISSN 1212-1800.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Mouintain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians
Novák, Ján -- Horváthová, Jarmila
Mouintain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 112 s. ISBN 978-80-552-2036-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Mountain sheep farming under Rozsutec
Tkáč, Lukáš -- Liščák, Marián -- Zuskinová, Iveta -- Beňušová, Elena -- Kotvasová, Helena -- Mrázek, Tomáš -- Kočík, Karol -- Dobošová, Anna -- Novák, Ján
Mountain sheep farming under Rozsutec. 1. vyd. Zázrivá : Obec Zázrivá, 2019. 252 s. ISBN 978-80-570-1079-1.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Možnosti kontroly obsahu laktózy vo vybraných bezlaktózových mliečnych výrobkoch: Possibilities to control lactose content in selected lactose - free milk products
Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Uhler, Mário
Možnosti kontroly obsahu laktózy vo vybraných bezlaktózových mliečnych výrobkoch: Possibilities to control lactose content in selected lactose - free milk products.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 320--327. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters
Golian, Marcel -- Chmelár, Dávid -- Paulen, Oleg -- Trochcová, Marianna
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 32--35. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Možnosti optimalizácie úrod vybraných plodín závlahami: Optimisation of crop yields by irrigation under conditions of climate changes
Adam, Štefan -- Rehák, Štefan -- Takáč, Jozef
Možnosti optimalizácie úrod vybraných plodín závlahami: Optimisation of crop yields by irrigation under conditions of climate changes.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), s. 1--15. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_2.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Možnosti výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku v SR: Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Možnosti výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku v SR: Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 269--276. ISBN 978-80-552-2018-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole
Virághová, Silvia
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), s. 268--271. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti zakladania porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Možnosti zakladania porastov jarných plodín. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-2261.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 13--14.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia
Vozár, Ľuboš -- Slamečka, Jaroslav -- Sládeček, Tomáš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia. In AGROmagazín. 21, 3 (2019), s. 36--37. ISSN 1335-2261.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 236--240. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mycobiota in traditional grapes and grape for ice wine production cultivated in Slovakia
Felšöciová, Soňa -- Kačániová, Miroslava
Mycobiota in traditional grapes and grape for ice wine production cultivated in Slovakia. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 70--77. ISSN 1221-5287.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Mycotoxin-producing Penicillium spp. and other fungi isolated from grapes for wine production in Small Carpathians wine region
Felšöciová, Soňa -- Kačániová, Miroslava
Mycotoxin-producing Penicillium spp. and other fungi isolated from grapes for wine production in Small Carpathians wine region. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 194--199. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Nákladové účtovníctvo
Škorecová, Emília
Nákladové účtovníctvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-1984-4.
skripta a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains
Kolenčík, Marek -- Štrba, Peter -- Šebesta, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Urík, Martin -- Vávra, Ivo -- Peikertová, Pavlina -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2983--2988. ISSN 1533-4880.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Návody na cvičenia z genetiky
Trakovická, Anna -- Miluchová, Martina -- Navrátilová, Alica -- Gábor, Michal -- Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Bujko, Jozef
Návody na cvičenia z genetiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 163 s. ISBN 978-80-552-2022-2.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Názory na biopotraviny v predškolskom stravovaní a analýza ich konzumácie: Opinions about bio-food within the preschool nourishment and their consumption´s analysis
Kozelová, Dagmar -- Kolačkovská, Jana -- Serenčéš, Roman -- Durec, Ján -- Zeleňáková, Lucia
Názory na biopotraviny v predškolskom stravovaní a analýza ich konzumácie: Opinions about bio-food within the preschool nourishment and their consumption´s analysis.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), s. 87--93. ISBN 978-80-7627-006-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic
Němcová, Jana -- Berčík, Jakub
Neuromarketing and the decision-kaking process of the generation Y wine consumers in the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 38--45. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management. In Production Management and Business Development. Leiden: Taylor & Francis Group, 2019, s. 17--20. ISBN 978-1-138-60415-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nezabúdajme na choroby bázy stebla
Hudec, Kamil
Nezabúdajme na choroby bázy stebla. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa
Bakay, Ladislav
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 34--35. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices
Štucika, Miroslav -- Hlaváčová, Zuzana
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 316--324. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit
Jamnická, Gabriela -- Fleischer, Peter -- Konôpková, Alena -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Kurjak, Daniel -- Živčák, Marek -- Ditmarová, Ľubica
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit. In Forests. 10, 8 (2019), s. 8. ISBN 1999-4907 online.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo
Mäsiarová, Emília
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo. In AGROmagazín. 21, 8 (2019), s. 14--15. ISSN 1335-2261.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov
Lušňáková, Zuzana -- Lenčéšová, Silvia -- Hrdá, Veronika
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 84 s. ISBN 978-80-552-2029-1.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Novel assay for the detection of CRP protein in rabbit leukocytes using flow cytometry: Nová metóda detekcie CRP proteínu na králičích leukocytoch pomocou prietokovej cytometrie
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Ondruška, Ľubomír -- Parkányi, Vladimír
Novel assay for the detection of CRP protein in rabbit leukocytes using flow cytometry: Nová metóda detekcie CRP proteínu na králičích leukocytoch pomocou prietokovej cytometrie. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 99--107. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 155. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 155. ISSN 0139-6064.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne
Pintér, Eduard
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), s. 44--45. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nutričná epidemiológia
Habánová, Marta
Nutričná epidemiológia. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 155 s. ISBN 978-80-552-1989-9.
skripta a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 291--298. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nutričné zloženie a zdravotné benefity rakytníka rešetliakového, šťavy a oleja z neho
Kozelová, Dagmar -- Durec, Ján -- Jakabová, Silvia -- Slyšková, Renáta
Nutričné zloženie a zdravotné benefity rakytníka rešetliakového, šťavy a oleja z neho.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 218--227. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 253. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 12--17. ISBN 978-80-7435-747-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov
Bellérová, Beáta
O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov. In Itlib. 23, 1 (2019), s. 46--47. ISSN 1335-793X.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Objects of small sacral architecture and landscape – case study of the commune of Žirany
Fusková, Veronika -- Fuska, Jakub
Objects of small sacral architecture and landscape – case study of the commune of Žirany. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 41--47. ISSN 1335-2563.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I. In Naše pole. 23, 6 (2019), s. 38--39. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 46--47. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 50--57. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Supuka, Peter -- Supuková, Anna -- Mačuhová, Lucia
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 258--261. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica
Pauková, Žaneta
Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica. In Journal of Ecological Engineering. 20, 3 (2019), s. 85--90. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Učasov, D.S. -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Šajapova, L.V.
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby.  In Sovremennye problemy techniki i technologii piščevych proizvodstv. Barnaul : Izdatel’stvo Altajskovo gosudarstvennovo techničeskovo universiteta im. I.I. Polzunova. (2019), s. 26--30. ISBN 978-5-7568-1300-5. URL: http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2019/2019_spttpp.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Ochrana zvierat a produkcia potravín
Angelovičová, Mária
Ochrana zvierat a produkcia potravín. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 177 s. ISBN 978-80-552-1979-0.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia
Tóth, Attila
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://www.researchgate.net/publication/332528986_Open_Space_Design_of_a_New_Public_Park_in_Nove_Zamky_Slovakia.
článek v elektronickém zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Operačný program Efektívna verejná správa v podmiekach regiónov Slovenska: Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
Operačný program Efektívna verejná správa v podmiekach regiónov Slovenska: Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 264--271. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimalizácia a návrh kvality strojárskych produktov štatistickými metódami = Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods
Polák, Pavel
Optimalizácia a návrh kvality strojárskych produktov štatistickými metódami = Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 223--230. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method
Beláň, Ľubomír -- Badín, Július -- Kielbasa, Pawel -- Korenko, Maroš
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 32--38. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek
Ponjičan, Ondrej -- Sedlar, A. D. -- Findura, Pavol -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Slawomir
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 69--79. ISSN 2083-1587.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Oravka nová kniha
Hrnčár, Cyril
Oravka nová kniha. In Chovateľ. 55, 2 (2019), s. 13. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Organic farming versus interest of the state for its support
Palšová, Lucia
Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 4 (2019), s. 2773--2784. ISSN 1230-1485.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Oryginaľni botanični sorty medu v Ukrajini
Akuľonok, O.I. -- Stepanova, D.A. -- Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Kačániová, Miroslava
Oryginaľni botanični sorty medu v Ukrajini. In Problemy vyrobnyctva i pererobky prodovoľčoji syrovyny ta jakisť i bezpečnisť charčovych produktiv. Žitomir: Žitomirskij nacionaľnij agroekologičnij universitet, 2019, s. 74--77.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Ovčie mlieko - mikroorganizmy - niektoré možné zmeny mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Ovčie mlieko - mikroorganizmy - niektoré možné zmeny mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 23. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Overovanie prípravku Transformer pri pestovaní petržlenu záhradného koreňového (Petroselinum crispum sk. Radicosum)
Andrejiová, Alena -- Adamec, Samuel -- Tancik, Ján
Overovanie prípravku Transformer pri pestovaní petržlenu záhradného koreňového (Petroselinum crispum sk. Radicosum).  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 28--39. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Overview of product portfolio management
Paletta, Matthias
Overview of product portfolio management. Göttingen  : Cuvillier Verlag. (2019), ISBN 978-3-73698-945-0. URL: https://cuvillier.de/de/shop/publications/7985.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Práce zverejnené na internete2019Podrobnosti
Overview of traditional ecological knowledge and perspectives of its applications in Slovakia
Fehér, Alexander -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela
Overview of traditional ecological knowledge and perspectives of its applications in Slovakia. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 28. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien
Jendek, Miroslav -- Tóth, Ladislav
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 150--154. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Oxidative stability of chicken meat after use of oregano essential oil
Klimentová, Michaela -- Angelovičová, Mária -- Tkáčová, Jana
Oxidative stability of chicken meat after use of oregano essential oil. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1332--1334. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Pasterizácia domácej produkcie mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Pasterizácia domácej produkcie mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), s. 23. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami
Černáková, Eleonóra
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 78--89. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Brindza, Jan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 28. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.). In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 20--22. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.)
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (II.). In Naše pole. 23, 8 (2019), s. 24--25. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít - štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie
Jedličková, Ľubica
Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít - štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie. In Itlib. 23, 2 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-793X.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody
Pospišil, Richard
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 14.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom globálnych klimatických zmien
Rašovský, Marek
Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom globálnych klimatických zmien. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), s. 24.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Rauh, Cornelia -- Šimko, Ivan
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 144--145. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.63.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 19, 1 (2019), s. 16. ISSN 1213-6670.
článek v odborném periodikuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chen, Yanger -- Allachverdijev, Sulejman I.
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity. In Photosynthesis Research. 139, 1 (2019), s. 1--3. ISSN 0166-8595.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 124. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
článek ve sborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 32--33. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.8.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber
Ivanišová, Eva -- Drevková, Beáta -- Tokár, Marián -- Terentjeva, Margarita -- Krajčovič, Tomáš -- Kačániová, Miroslava
Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber. In Food Science and Technology International. (2019), ISSN 1082-0132.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Phytoextraction of arsenic by short rotation coppice willows growing in mining sludge
Hauptvogl, Martin -- Prčík, Martin
Phytoextraction of arsenic by short rotation coppice willows growing in mining sludge. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 387--393. ISBN 978-619-7408-83-6 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants
Sytar, Oksana -- Kumari, Pragati -- Yadav, Saurabh -- Brestič, Marián -- Rastogi, Anshu
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants. In Journal of Plant Growth Regulation. 38, 2 (2019), s. 739--752. ISSN 0721-7595.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Kobida, Ľubomír
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 22--23. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.3.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2807--2813. ISSN 1533-4880.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast
Rastogi, Anshu -- Živčák, Marek -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Sonali -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Brestič, Marián
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast. In Photosynthetica. 57, 1 (2019), s. 209--216. ISSN 0300-3604.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities
Tóth, Attila -- Damyanovic, Doris -- Reinwald, Florian
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities. Vienna : University of natural resources and life sciences, 2019. 29 s. ISBN 978-3-900932-69-5.
výzkumná zprávaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), s. 453--462. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD
Gendová Ruzsíková, Kristína
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), s. 138--139. ISSN 1338-6336.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ
Černáková, Eleonóra -- Bačíková, Anna
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, s. 63--71. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10). In Liečivé rastliny. (2019).
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7). In Liečivé rastliny. (2019).
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8). In Liečivé rastliny. (2019).
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9). In Liečivé rastliny. (2019).
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Polyphenolic characterisation of plant mixture (Lisosan® Reduction) and its hypocholesterolaemic effect in high fat diet-fed mice
Russo, Rossela -- Pucci, Laura -- Giorgetti, Lucia -- Árvay, Július -- Vizzarri, Francesco -- Longo, Vincenzo -- Pozzo, Luisa
Polyphenolic characterisation of plant mixture (Lisosan® Reduction) and its hypocholesterolaemic effect in high fat diet-fed mice. In Natural product research. 33, 5 (2019), s. 651--658. ISSN 1478-6419.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Polyphenol-rich pomegranate extract as a potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells
Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio -- Kolesárová, Adriana
Polyphenol-rich pomegranate extract as a potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1343--1346. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie
Mezey, Ján -- Serralegri, Davide
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 20--22. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie kvality mrkvovej šťavy po rôznych spôsobov antioxidačného ošetrenia suroviny
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír -- Durec, Ján -- Fikselová, Martina -- Mareček, Ján
Porovnanie kvality mrkvovej šťavy po rôznych spôsobov antioxidačného ošetrenia suroviny.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 235--242. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Porovnanie mikrobiologickej kvality vybraných jogurtov a biojogurtov: Comparison of microbiological quality selected yogurts and bio-yogurts
Kolačkovská, Jana -- Kozelová, Dagmar -- Kunová, Simona
Porovnanie mikrobiologickej kvality vybraných jogurtov a biojogurtov: Comparison of microbiological quality selected yogurts and bio-yogurts.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 139--146. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--18. ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie vybraných parametrov kávy a kávovín: Comparison of selected parameters of coffee and coffee substututes
Bobková, Alica -- Demianová, Alžbeta -- Jakabová, Silvia -- Belej, Ľubomír -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Porovnanie vybraných parametrov kávy a kávovín: Comparison of selected parameters of coffee and coffee substututes.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 224--234. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Porovnanie vybraných potravinových neofóbií: Comparison of selected food neophobia
Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Mizeráková, Zuzana -- Benešová, Lucia -- Drdolová, Zuzana
Porovnanie vybraných potravinových neofóbií: Comparison of selected food neophobia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 450--457. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles
Hausleitner, Roman -- Vitázek, Ivan
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 104--112. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta -- Vršková, Martina
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese
Gálová, Stanislava
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava: Veda, 2019, s. 513--524. ISBN 978-80-224-1732-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Postrekovače a ich konštrukčné prvky
Ďuďák, Jozef
Postrekovače a ich konštrukčné prvky. In Roľnícke noviny. 90, 15 (2019), s. 10.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality
Vitázek, Ivan -- Majdan, Radoslav -- Čičo, Michal
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 310--316. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Posúdenie texturálneho profilu spišských párkov falšovaných prídavkom kuracieho mäsa: Instrumental texture evaluation of spisske franfurters counterfeid by chicken meat
Čurlej, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Bobko, Marek -- Jakabová, Silvia -- Bobková, Alica -- Golian, Jozef
Posúdenie texturálneho profilu spišských párkov falšovaných prídavkom kuracieho mäsa: Instrumental texture evaluation of spisske franfurters counterfeid by chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 179--183. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers.  In QUAERE 2019. Hradec Králové Magnanimitas : 2019. (2019), s. 651--658. ISBN 978-80-87952-30-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Potential impact of industrial activity in the middle Považie region in Slovakia on the heavy metal content in agricultural soils
Vollmannová, Alena -- Stanovič, Radovan -- Tóth, Tomáš -- Tomáš, Ján -- Ježo, Peter
Potential impact of industrial activity in the middle Považie region in Slovakia on the heavy metal content in agricultural soils. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 325--332. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation
Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Tokárová, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation. In Journal of animal physiology and animal nutrition. 103, (2019), s. 695--703. ISSN 0931-2439.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Potravinárske farbivá v súvislosti s falšovaním a bezpečnosťou potravín živočíšného pôvodu: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin
Fikselová, Martina -- Golian, Jozef -- Mellen, Martin
Potravinárske farbivá v súvislosti s falšovaním a bezpečnosťou potravín živočíšného pôvodu: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 78--80. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Lehoťáková, Eva -- Balla, Štefan -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), s. 334--337. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Použitie stimulátora rastu pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = The usage of growth stimulator for growing of spring barley
Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Illéš, Ladislav
Použitie stimulátora rastu pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = The usage of growth stimulator for growing of spring barley. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 22--27. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-552-1961-5.
příručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 16--27. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu
Paulen, Oleg
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 18--20. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Practical use of the colorimetric method for garden soil conditions
Urminská, Jana
Practical use of the colorimetric method for garden soil conditions.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 299--305. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Šeben Zaťková, Tímea
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 196--210. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Praktické uplatňovanie všeobecných hygienických princípov v potravinárstve
Golian, Jozef -- Remža, Jaroslav
Praktické uplatňovanie všeobecných hygienických princípov v potravinárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 102 s. ISBN 978-80-552-1969-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Praslička roľná (Equisetum arvense) a jej účinky
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava -- Čuboň, Juraj -- Kováčik, Anton
Praslička roľná (Equisetum arvense) a jej účinky. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), s. 1--9. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Neugart, Susanne -- Toutounchi, Peyman Mohammadzadeh -- Brestič, Marián
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases. In Environmental and experimental botany. 165, 1 (2019), s. 30--38. ISSN 0098-8472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
Čeleš, Marian
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 22. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison
Ferrante, Marco -- Lövei, L. -- Magagnoli, Serena -- Minarčíková, Lenka -- Tomescu, Elena Larisa -- Burgio, Giovanni -- Cagáň, Ľudovít -- Ichim, Mihael Cristin
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison. In Insect science. 26, 3 (2019), s. 545--554. ISSN 1744-7917.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 46--48.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Preference mapping of different varieties of garlic (Allium sativum)
Drdolová, Zuzana -- Martišová, Patrícia -- Benešová, Lucia
Preference mapping of different varieties of garlic (Allium sativum). In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 385--389. ISSN 1338-0230.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Preplňovanie vznetových motorov
Kosiba, Ján
Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo
Rataj, Vladimír
Presné poľnohospodárstvo. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 4--5. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 22.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny. In Životné prostredie. 53, 2 (2019), s. 108--115. ISSN 0044-4863.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 11--12.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prevalence of yeasts in locally produced cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita
Prevalence of yeasts in locally produced cheese. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 89--94. ISSN 1221-5287.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic
Mihálová, Veronika -- Hupková, Daniela -- Dobošová, Ľudmila -- Bajusová, Zuzana -- Ladvenicová, Jana
Price transmission in the milk supply chain in Slovak Republic.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 185. ISBN 978-83-65605-10-8.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Primárna produkcia TTP na báze biokalu
Čunderlík, Jozef -- Rogožníková, Alena
Primárna produkcia TTP na báze biokalu. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 12--13.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prioritization and evaluation of land consolidation projects-Žitava River basin in a Slovakian case
Muchová, Zlatica -- Petrovič, František
Prioritization and evaluation of land consolidation projects-Žitava River basin in a Slovakian case. In Sustainability. 11, 7 (2019), s. 7. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 5. časť
Hrubík, Pavel -- Mňahončáková, Erika
Prírodné zaujímavosti na ceste Magna Via: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku - 5. časť. In Náš vidiek. 16, 1 (2019), s. 12--17. ISSN 1339-1542.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence
Mašková, Zuzana -- Kňazovická, Vladimíra -- Tančinová, Dana -- Panáková, Silvia
Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1223--1227. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 1 (2019), s. 19--24. ISSN 1210-3306.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prognóza úrod plodín na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny: Expected yields of crops in Slovakia under conditions of climate change
Adam, Štefan -- Rehák, Štefan -- Novák, Viliam
Prognóza úrod plodín na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny: Expected yields of crops in Slovakia under conditions of climate change.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), s. 1--14. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Progresívne brzdy, ale problematické
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles
Janoško, Ivan -- Halúz, Marek
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 127--132. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games
Horňák, Dominik -- Jaščur, Miroslav -- Ferenčík, Norbert -- Budzel, Marek
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games. In International work conference on bioinspired intelligence. Budapest: Budapest Óbuda University, 2019, s. 111--115. ISBN 978-1-7281-0967-1.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Proposal of indicators of ecosystem services (ES) provided by agriculture and intermittent rivers and ephemeral streams (IRES), case study Caia river basin, Portugal
Kaletová, Tatiana -- Loures, Luis -- Castanho, Rui Alexandre
Proposal of indicators of ecosystem services (ES) provided by agriculture and intermittent rivers and ephemeral streams (IRES), case study Caia river basin, Portugal. In: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 145--155. ISBN 978-84-1309-067-2 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Makarevič, Alexander V. -- Bulla, Jozef -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Čurlej, Jozef -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions. In Innowacyjne rozwiazania w produkcji mleka i wolowiny. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2019, s. 136. ISBN 978-83-926689-5-4 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress
Greifová, Hana -- Knížatová, Nikola -- Jambor, Tomáš -- Tokárová, Katarína -- Lukáč, Norbert
Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 23. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Protective role of selenium on plants exposed to heavy metals
Jakabová, Silvia -- Čurlej, Jozef -- Denkerová, Jela -- Kozelová, Dagmar -- Hegedűsová, Alžbeta
Protective role of selenium on plants exposed to heavy metals.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 136--144. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Proteomické analýzy zo semien genetických zdrojov Prunus armeniaca L. = Proteomic analysis from apricot kernels (Prunus armeniaca L.) of genetic resources
Gregová, Edita -- Zetochová, Erika -- Šliková, Svetlana
Proteomické analýzy zo semien genetických zdrojov Prunus armeniaca L. = Proteomic analysis from apricot kernels (Prunus armeniaca L.) of genetic resources. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 247--250. ISBN 978-80-213-2922-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Púpava lekárska (Taraxacum officinale) a jej účinky
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava
Púpava lekárska (Taraxacum officinale) a jej účinky. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), s. 1--8. ISSN 2585-9137.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Qualitative analysis of water and well water in the local area of Málinec in Slovakia
Harangozo, Ľuboš -- Timoracká, Mária -- Jančo, Ivona -- Bystrická, Judita -- Šnirc, Marek
Qualitative analysis of water and well water in the local area of Málinec in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 449--456. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Štěrba, Zdeněk
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters. In Czech journal of food sciences. 37, 3 (2019), s. 192--198. ISSN 1212-1800.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Hrnčár, Cyril -- Chrenek, Peter
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 90--94. ISSN 1337-9984.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Quality of water required for irrigation
Kaletová, Tatiana -- Jurík, Ľuboš
Quality of water required for irrigation. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. s. 97--113. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
kapitola v knizeVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Pospišil, Richard
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 16.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems
Kopal, Ivan -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Krmela, Ján -- Lukáč, Ondrej
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems. In Polymers. 11, 6 (2019), s. 6. ISSN 2073-4360.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Reakcia koreňového systému Bromus margitanus Nees ex Steud a Phleum pratense L. na vodný stres = Root system of Bromus margitanus Nees ex Steud and Phleum pratense L. response on the water stress
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Reakcia koreňového systému Bromus margitanus Nees ex Steud a Phleum pratense L. na vodný stres = Root system of Bromus margitanus Nees ex Steud and Phleum pratense L. response on the water stress. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Tóth, Attila
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.44160.
článek v elektronickém zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Reduction of immunoreactivity of rye and wheat prolamins by lactobacilli and Flavourzyme proteolysis during sourdough fermentation - a way to obtain low-gluten bread
Mickowska, Barbara -- Romanová, Kvetoslava -- Urminská, Dana
Reduction of immunoreactivity of rye and wheat prolamins by lactobacilli and Flavourzyme proteolysis during sourdough fermentation - a way to obtain low-gluten bread. In Journal of food and nutrition research. 58, 2 (2019), s. 153--166. ISSN 1336-8672.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Regional influence of climatic parameters on the production of Miscanthus energy grass in Slovakia
Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Regional influence of climatic parameters on the production of Miscanthus energy grass in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 435--440. ISBN 978-619-7408-83-6 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti
Týr, Štefan
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 13.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds
Makovický, Pavol -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 692--694. ISSN 0367-8318.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Relevance of intermittent rivers and streams in agricultural landscape and their impact on provided ecosystem services—a Mediterranean case study
Kaletová, Tatiana -- Loures, Luis -- Castanho, Rui Alexandre -- Aydin, Elena -- Gama, José Telo da -- Loures, Ana -- Truchy, Amélie
Relevance of intermittent rivers and streams in agricultural landscape and their impact on provided ecosystem services—a Mediterranean case study. In International Journal of Environmental Research and Public Health. 16, 15 (2019), s. 15. ISSN 1660-4601.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Repka a choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), s. 12--15. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Repka včera, dnes a zajtra
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Repka včera, dnes a zajtra. In Naše pole. 23, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 198. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Reprodukcia suchozemských korytnačiek
Kirchner, Róbert
Reprodukcia suchozemských korytnačiek. In Chovateľ. 55, 3 (2019), s. 23--24. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Response of microbial activities in soil to various organic and mineral amendments as an indicator of soil quality
Elbl, Jakub -- Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Medo, Juraj -- Kintl, Antonín -- Lošák, Tomáš -- Lukas, Vojtěch
Response of microbial activities in soil to various organic and mineral amendments as an indicator of soil quality. In Agronomy. 9, 9 (2019), s. 2019. ISBN 2073-4395 online.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde
Jurík, Ľuboš
Retencia vody na poľnohospodársky využívanej pôde. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 46--48. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems
Antille, Diogenes L. -- Galambošová, Jana -- Botta, G. F. -- Rataj, Vladimír -- Macák, Miroslav -- Tullberg, Jeff N. -- Chamen, William C. T. -- White, D.R. -- Misiewicz, Paula -- Hngreaves, P.R. -- Bienvenido, J.F. -- Godwin, Richard John
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. In Agronomy Research. 17, 3 (2019), s. 653--682. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing
Biró, Marianna -- Molnár, Zsolt -- Babai, Daniel -- Dénes, Andrea -- Fehér, Alexander -- Barta, Sándor -- Sáfián, László -- Szabados, Klára -- Kiš, Alen -- Demeter, László -- Öllerer, Kinga
Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. In Science of the Total Environment. 666, (2019), s. 1114--1125. ISSN 0048-9697.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny
Paulen, Oleg
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 8--9. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rez marhúľ po zbere
Paulen, Oleg
Rez marhúľ po zbere. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), s. 5--7. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rheologic properties of selected tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 66.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Riadený pohyb strojov po poli
Rataj, Vladimír
Riadený pohyb strojov po poli. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 14--19. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 108--119. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Risk elements for crops and health from unconventional accumulative mediums of Slovakia
Urminská, Jana
Risk elements for crops and health from unconventional accumulative mediums of Slovakia.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 306--312. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia)
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia).  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369.
článek v elektronickém zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny. In Chovateľ. 55, 2 (2019), s. 23. ISSN 0862-5573.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Ražná, Katarína
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 305--320. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu
Hleba, Lukáš -- Jedličková, Ľubica
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu. Závěrečná práce. 2019. 63 s.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019
Bokor, Peter
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 4--8.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 26--31. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Salašníctvo v Karpatoch =
Novák, Ján
Salašníctvo v Karpatoch =. Nitra  : Ján Novák. (2019), ISBN 978-80-570-0841-5. URL: https://www.researchgate.net/publication/330005057_pdf_Salasnictvo_v_Karpatoch_-_Carpathian_mountain_sheep_milk_farming.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Salvia officinalis plant extract as a modular of human ovarian functions in vitro
Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Kolesárová, Adriana
Salvia officinalis plant extract as a modular of human ovarian functions in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 12. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Sap flow as an indicator of water stress in the vineyard
Bárek, Viliam -- Halaj, Peter -- Igaz, Dušan -- Kišš, Vladimír
Sap flow as an indicator of water stress in the vineyard.  In Soil science Australia. Canberra : Soil Science Society of Australia. (2019), s. 177--178. ISBN 978-0-646-99723-0. URL: http://www.soilscienceaustralia.org.au/wp-content/uploads/2019/07/Proceedings_Natl._Soil_Sci_Conf-_Canberra_18-23_Nov_2018_FINAL_reduced_size.pdf.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
SAP FLOW as an possible of indicator of water stress
Bárek, Viliam -- Báreková, Anna
SAP FLOW as an possible of indicator of water stress. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 489--495. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Saturea montana as prospective medicinal plant: (brief literature data review and own studies)
Hudz, Natalia -- Kunda, Sofia -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra
Saturea montana as prospective medicinal plant: (brief literature data review and own studies). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 15--19. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L.
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Gurnenko, Ivan -- Brindza, Jan
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, s. 86. ISBN 978-80-552-2037-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 12--13.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Selected physical and chemical properties if Edam cheeses
Jakabová, Silvia -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Selected physical and chemical properties if Edam cheeses.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 362--370. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils. In Acta technologica agriculturae. 22, 3 (2019), s. 86--91. ISSN 1335-2555.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Tkáč, Filip
Selected psychological factors as predictors of consumer choice in the milk product market. In Olsztyn Economic Journal. 14, 3 (2019), s. 287--298. ISSN 1897-2721.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 13--16. ISBN 1336-9245 (online).
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Selected rheological properties of some tomato ketchup
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Hlaváčová, Zuzana
Selected rheological properties of some tomato ketchup.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestile habists
Blaszczyk, Martyna -- Toporcerová, Silvia -- Popelková, Miroslava -- Binkowski, Łukasz J. -- Semla, M. -- Tvrdá, Eva -- Lukáč, Norbert -- Massanyi, Peter -- Stawarz, Robert
Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestile habists. In Journal of Elementology. 24, 2 (2019), s. 603--614. ISSN 1644-2296.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Senážovanie bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Senážovanie bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 90, 17 (2019), s. 10--11.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sensory evaluation of fishery product - cod in mayonnaise
Tkáčová, Jana -- Pavelková, Adriana -- Sajdová, Alena -- Angelovičová, Mária
Sensory evaluation of fishery product - cod in mayonnaise. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1084--1088. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra
Pechočiak, Tomáš
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 60--65. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Rahman, Tanzeelur -- Liu, Ting -- Brestič, Marián -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Farooq, Muhammad Umer -- Shafiq, Iram -- Ali, Asif -- Shoaib, Mohammad -- Chen, Guopeng -- Qin, Sisi -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes. In Environmental and experimental botany. 162, (2019), s. 374--382. ISSN 0098-8472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Significance of intermittent rivers and ephemeral streams in agricultural and natural landscape of Slovakia and Portugal
Kaletová, Tatiana -- Loures, Luis -- Castanho, Rui Alexandre
Significance of intermittent rivers and ephemeral streams in agricultural and natural landscape of Slovakia and Portugal. In 11th Symposium for European freshwater sciences. Zagreb: Croatian association of freshwater ecologists, 2019, s. 476.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Ailer, Štefan
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), s. 4. ISSN 1335-7514.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Paulen, Oleg
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 8--11. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sledovanie obsahu močoviny vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk
Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Zajác, Peter -- Kročko, Miroslav
Sledovanie obsahu močoviny vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 130--133. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Sledovanie obsahu soli vo vzorkách pareníc: Monitoring salt content in parenica cheese samples
Zeleňáková, Lucia -- Jakabová, Silvia -- Ševčík, Michal -- Ranincová, Natália
Sledovanie obsahu soli vo vzorkách pareníc: Monitoring salt content in parenica cheese samples.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 662--669. ISBN 978-80-8077-620-6.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Sledovanie preferencií spotrebiteľov údených syrov pomocou techniky preferenčního mapovania: Mapping consumer preference of smoked cheeses by preference mapping
Benešová, Lucia -- Golian, Jozef -- Drdolová, Zuzana
Sledovanie preferencií spotrebiteľov údených syrov pomocou techniky preferenčního mapovania: Mapping consumer preference of smoked cheeses by preference mapping.  In Ingrovy dny 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 152--157. ISBN 978-80-7509-653-1.
článek v elektronickém zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Sledovanie vplyvu teploty a svetla na degradačné procesy v ovocných a zeleninových šťavách
Durec, Ján -- Belajová, Elena -- Mendelová, Andrea -- Kozelová, Dagmar
Sledovanie vplyvu teploty a svetla na degradačné procesy v ovocných a zeleninových šťavách.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 82--90. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Grežová, Ivana
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 31--40. ISBN 978-80-552-1968-4.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Slovenské národné plemená zvierat = Slovak national animal breeds
Chrenek, Peter -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Bulla, Jozef -- Supuka, Peter
Slovenské národné plemená zvierat = Slovak national animal breeds. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 s. ISBN 978-80-552-1982-0.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Halaj, Peter
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 37--40. ISSN 1335-2563.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe
Tóth, Attila -- Timpe, Axel -- Stiles, Richard -- Damyanovic, Doris -- Valánszki, István -- Salašová, Alena -- Cieszewska, Agata -- Brabec, Elizabeth
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 1--7. ISSN 1335-2563.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Small water reservoirs: sources of water for irrigation
Jurík, Ľuboš -- Zeleňáková, Martina -- Kaletová, Tatiana -- Arifjanov, Aybek M.
Small water reservoirs: sources of water for irrigation. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. s. 115--131. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
kapitola v knizeVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]
Selmeczy, Viktória -- Morante, Thor B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 29 s. ISBN 978-80-552-2005-5.
odborná knihaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín
Elmeczy, Viktoria -- Thor, Morante B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín. Budapest  : CEEweb for biodiversity. (2019), ISBN 978‐80‐552‐2005‐5. URL: https://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2019/Smart_Green_SK.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents
Javoreková, Soňa -- Kovácsová, Silvia -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Košťálová, Daniela -- Cinkocki, Renata
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), s. 1352--1359. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Soil contamination in selected regions of Slovakia caused by heavy metals
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Árvay, Július -- Tomáš, Ján -- Hegedűsová, Alžbeta
Soil contamination in selected regions of Slovakia caused by heavy metals. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 379--386. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Oravcová, Marta -- Holko, Ivan
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1338-0230.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 217. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 441--446. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Spatial distribution of risk elements in environmentally loaded soil: environmental risks assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Harangozo, Ľuboš -- Hegedűsová, Alžbeta -- Jančo, Ivona
Spatial distribution of risk elements in environmentally loaded soil: environmental risks assessment. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 425--431. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Abrahám, Rudolf -- Majdan, Radoslav -- Drlička, Róbert
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), s. 333--342. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Spoločenská marketingová koncepcia a PR v praxi podnikov
Kádeková, Zdenka
Spoločenská marketingová koncepcia a PR v praxi podnikov. 1. vyd. Praha : Verbum, 2019. 177 s. ISBN 978-80-87800-57-7.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Spôsob spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a/alebo zmesových odpadov s obsahom biologicky rozložiteľných látok, najmä priemyselných a komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a zmesových komunálnych odpadov: úžitkový vzor č. 8519: dátum zápisu 26.6.2019
Machová, Dagmar -- Jurík, Ľuboš -- Gašperec, Ľubomír -- Slašťan, Ján
Spôsob spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a/alebo zmesových odpadov s obsahom biologicky rozložiteľných látok, najmä priemyselných a komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a zmesových komunálnych odpadov: úžitkový vzor č. 8519: dátum zápisu 26.6.2019. MACHOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- GAŠPEREC, Ľ. -- SLAŠŤAN, J.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019
Machová, Dagmar -- Jurík, Ľuboš -- Slašťan, Ján -- Gašperec, Ľubomír
Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019. MACHOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- SLAŠŤAN, J. -- GAŠPEREC, Ľ.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov
Haščík, Peter -- Bobko, Marek -- Weis, Ján -- Čuboň, Juraj
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2024-6.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Stabilita mastných kyselín v rastlinných nápojoch počas ich skladovania: Stability of fatty acids in plant-based beverages during storage
Durec, Ján -- Kukurová, Kristína -- Kolek, Emil -- Tobolková, Blanka -- Kozelová, Dagmar
Stabilita mastných kyselín v rastlinných nápojoch počas ich skladovania: Stability of fatty acids in plant-based beverages during storage.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), s. 47--52. ISBN 978-80-7627-006-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie
Pintér, Eduard
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 39--41. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Uharček, Marek -- Kubík, Ľubomír
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Stanovenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu = Abrasive resistance determination of the materials
Lilko, Ján -- Kotus, Martin -- Róna, Zdenko
Stanovenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu = Abrasive resistance determination of the materials. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 182--188. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes. In Genetika-Belgrade. 55, 1 (2019), s. 138--146. ISSN 0534-0012.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Stem sherinkage due to water stress in different season
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam -- Gacko, Igor
Stem sherinkage due to water stress in different season.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 59--66. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Storage effect on salt content and water activity of parenica cheese made from cows´milk
Zeleňáková, Lucia -- Ševčík, Michal -- Jakabová, Silvia -- Denkerová, Jela -- Ducková, Viera -- Kačániová, Miroslava
Storage effect on salt content and water activity of parenica cheese made from cows´milk. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 39.
článek ve sborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Marišová, Eleonóra
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji. In Recyklácia odpadov 2019. Bratislava: Kongres STUDIO, 2019, s. 5--13.
článek ve sborníkuOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Feriancová, Ľubica -- Štěpánková, Roberta -- Mňahončáková, Erika
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 s. ISBN 978-80-552-1966-0.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study
Mariš, Martin
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. In Journal of international studies. 1 (2019), s. 313--323. ISSN 2071-8330.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach
Illa, Ramakanth -- Ješko, Radek -- Silber, Robin -- Životský, Ondřej -- Mamulová Kutláková, Kateřina -- Matějová, Lenka -- Kolenčík, Marek -- Pištora, Jaromír -- Hamrle, Jaroslav
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. In Materials research bulletin. 117, (2019), s. 96--102. ISSN 0025-5408.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana -- Kopal, Ivan -- Krmela, Ján -- Panda, Anton
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 635--645. ISSN 0933-5137.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Subacute exposure to amygdalin in relation to bone microstructure of rabbits
Kováčová, Veronika -- Šarocká, Anna -- Omelka, Radoslav -- Blahová, Jana -- Šranko, Patrik -- Galbavý, Drahomír -- Kolesárová, Adriana -- Martiniaková, Monika
Subacute exposure to amygdalin in relation to bone microstructure of rabbits.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 38. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), s. 164. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín
Kovár, Marek
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín. In Roľnícke noviny. 90, 25 (2019), s. 4--5.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification
Kuliková, Barbora -- Kováč, Michal -- Bauer, Miroslav -- Tomková, Mária -- Olexiková, Lucia -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification. In Acta Histochemica. 121, 4 (2019), s. 491--499. ISSN 0065-1281.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien
Gažarová, Martina -- Pernišová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Krivosudská, Eleonóra
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 108--120. ISBN 978-80-552-2010-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019
Berčík, Jakub -- Bajús, Ján -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Systém pro získávání a/nebo zpracování neuromarketingových dat: úžitný vzor č. 32837: dátum zápisu 14.05.2019. BERČÍK, J. -- BAJÚS, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Špeciálne detekcie alergénnych zložiek v orechoch: Specific detection of alergenic components in tree nuts
Hercegová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia
Špeciálne detekcie alergénnych zložiek v orechoch: Specific detection of alergenic components in tree nuts.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 108--110. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Špecifiká pestovania jarnej pšenice
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania jarnej pšenice. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 10.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve na Slovensku po vstupe do EÚ a dopady stropovania priamych platieb: Structural changes in Slovak agriculture after joining EU and the effect of capping direct payments
Tóth, Marián
Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve na Slovensku po vstupe do EÚ a dopady stropovania priamych platieb: Structural changes in Slovak agriculture after joining EU and the effect of capping direct payments. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), s. 81--90. ISSN 1338-6336.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Nitra  : (2019), ISBN 978-80-552-2045-1. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf.
audiovizuální tvorbaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Talent v športe: (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj)
Šimonek, Jaromír -- Židek, Radoslav
Talent v športe: (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj). 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. 104 s. ISBN 978-80-558-1413-1.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Technological, phytochemical and sensory profile of honey biscuits made from buckwheat, rye, spelt and wheat flour
Hrnčárová, Dominika -- Ivanišová, Eva -- Zagula, G. -- Terentjeva, Margarita -- Kročko, Miroslav -- Tvrdá, Eva -- Kačániová, Miroslava
Technological, phytochemical and sensory profile of honey biscuits made from buckwheat, rye, spelt and wheat flour. In Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 11, 4 (2019), s. 333--340. ISSN 1757-8361.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve
Pospišil, Richard
Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. Profi Press, s. 11--13.
článek ve sborníkuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Shayapova, Ljudmila Vasiljevna -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 56, 3 (2019), s. 9--13. ISSN 2219-8466.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 78--82. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Terminologické súpisy
Hrabovský, Michal -- Kliment, Ján -- Guričanová, Dana -- Kučera, Jaromír -- Eliáš, Pavol
Terminologické súpisy. In Kultúra slova. 53, 4 (2019), s. 219--220. ISSN 0023-5202.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language
Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Horváthová, Jarmila
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 5200--5205. ISBN 978-84-09-08619-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The backtest modification in piglet behavior test
Juhás, Peter -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Strapák, Peter
The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 55--61. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber
Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Kmec, Jan -- Řepka, Michal -- Danel, Roman -- Panda, Anton -- Palková, Zuzana
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber. In Measurement Science Review. 19, 2 (2019), s. 53--60. ISBN 1335–8871.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Mlček, Jiří -- Sochor, Jiří -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 735--743. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gubáňová, Monika -- Halva, Jozef
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 709--716. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Ivanišová, Eva -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 668. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), s. 88--92. ISSN 1338-5178.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The effect of Cornus mas in bone microstructure in ZDF rats
Blahová, Jana -- Kováčová, Veronika -- Babošová, Ramona -- Šranko, Patrik -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Omelka, Radoslav -- Martiniaková, Monika
The effect of Cornus mas in bone microstructure in ZDF rats. In Risk factors of food chain. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 29. ISBN 978-80-552-2033-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The effect of diet on bone microstructure in zucker diabetic fatty rats
Babošová, R. -- Bábiková, M. -- Mondočková, Vladimíra -- Blahová, Jana -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Omelka, Radoslav -- Martiniaková, Monika
The effect of diet on bone microstructure in zucker diabetic fatty rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 10. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The effect of different forms of sulphur on incidence of apple scab on apple tree (Malux x domestica BORKH) Gloster CV.: Wplyw róznych form siarki na wystepowanie parcha jabloniowego na jabloniach (Malux x domestica BORKH) odmiany Gloster
Bělíková, Hana -- Mészáros, Martin -- Varga, Ladislav -- Árvay, Július -- Wiśniowska-Kielian, Barbara -- Gondek, Krzysztof -- Antonkiewicz, Jacek -- Torma, Stanislav -- Lazarevic, Boris -- Von Bennewitz, Eduardo -- Lošák, Tomáš
The effect of different forms of sulphur on incidence of apple scab on apple tree (Malux x domestica BORKH) Gloster CV.: Wplyw róznych form siarki na wystepowanie parcha jabloniowego na jabloniach (Malux x domestica BORKH) odmiany Gloster. In Ecological Chemistry and Engineering S. 26, 1 (2019), s. 199--208. ISSN 2084-4549.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Mamráková, Renáta -- Gálik, Branislav
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 16. ISBN 978-80-552-1998-1.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti