Slovak University of Agriculture in Nitra - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KOPČEKOVÁ, J. -- GAŽAROVÁ, M. -- CHLEBO, P. Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 91 p. ISBN 978-80-552-1962-2.

Original name: Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam
English name:
Written by (author): Ing. Jana Kopčeková, PhD. (43%)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (43%)
MUDr. Peter Chlebo, PhD. (14%)
Department: Department of Human Nutrition
Kind of publication: professional book
ISBN: 978-80-552-1962-2
Type of publisher:
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Country: Slovak Republic
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages: 91
Cargo:
Original language: Slovak
Publication category: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Key words: slovak: kardiovaskulárne choroby, výživa ľudí, životospráva, zdravý životný štýl, rizikové faktory, stravovacie návyky
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Last change: 23. 02. 2019, 22:20 (Data import from library)