Slovak University of Agriculture in Nitra - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KOSIBA, J. -- UHRINOVÁ, D. Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), p. 16--18. ISSN 1335-6178.

Original name: Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
English name:
Written by (author): doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (50%)
Department: Department of Transport and Handling
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Nature of article:
Volume no. (year): 22
Periodical number within the volume: 1
Year of publication: 2019
Starting page: 16
Up to page: 18
Number of pages: 3
UT code by Web of Science:
Form of publication: printed version
Original language: Slovak
Publication category: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: meranie emisií, alternatívne pohonné hmoty, emisie znečisťujúcich látok, poľnohospodárska technika, spaľovanie, traktory
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Last change: 13. 04. 2019, 22:20 (Data import from library)

Source specification:

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Nitra: ISSN 1335-6178.

Original name: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
English name:
Name in Slovak:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 1335-6178
Country of publisher:
Place of publishing: Nitra
Publisher: Združenie Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
URL:
Original language:
Publication category:
Description in original language:
Description in English:
Description in Slovak:
Last change: 13. 04. 2019, 22:20 (Data import from library)